Data publikacji w serwisie:

Dr Andrea Mariani laureatem Nagrody Przeglądu Wschodniego

Dr Andrea Mariani z Wydziału Historii został jednym z laureatów Nagrody Przeglądu Wschodniego. Dzięki badaniom historyka pokasacyjne inwentarze kolegiów jezuickich przechowywane w Białorusi i Rosji wkrótce będą dostępne dla naukowców z kraju i zagranicy.

Dr Andrea Mariani został wyróżniony w kategorii: Edycja źródeł za dwa tomy wydane w Wydawnictwie Naukowym UAM: “Inwentarze kolegium jezuitów w Nowogródku oraz jego majątków ziemskich z przełomu roku 1773 i 1774” oraz “Inwentarze kolegium jezuitów w Nieświeżu oraz jego majątków ziemskich z przełomu roku 1773 i 1774”.

Publikacje mogą otworzyć nową perspektywę badań nad Komisją Edukacji Narodowej, pierwszą świecką władzą oświatową w Polsce i w Europie Centralnej. Dotąd niedostępne źródła ukazują rzeczywistość prowincji w czasach stanisławowskich, zmiany jakie w niej zachodziły, a także relacje jezuitów z innymi warstwami społecznymi i grupami wyznaniowymi.

Przegląd Wschodni jest kwartalnikiem naukowym poświęconym dziejom Europy Wschodniej, historii i współczesności Polaków żyjących na Wschodzie. Nagrodę przyznaje od 28 lat za najwybitniejsze dzieła naukowe, krajowe i zagraniczne dotyczące związków Polski i Polaków z Europą Wschodnią. Jest najprawdopodobniej najważniejszą nagrodą w tej specjalności i osiągnęła bardzo wysoką rangę w krajowych i zagranicznych środowiskach badaczy “spraw wschodnich”.

tekst: Ewa Konarzewska-Michalak, www.uniwersyteckie.pl

fot. Adrian Wykrota