Data publikacji w serwisie:

Dr Paweł Łokić z WNPiD autorem najlepszego doktoratu

Dr Paweł Łokić z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej za najlepszy doktorat w dyscyplinie nauk o komunikowaniu społecznej i mediach, obroniony w 2019 roku.

Dr Paweł Łokić otrzymał nagrodę podczas Konferencji "Wiedza-Media-Komunikowanie" zorganizowanej przez Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ w Krakowie.

Przyznawana corocznie nagroda ma na celu popularyzację badań nad komunikowaniem i mediami, a także wsparcie młodych medioznawców na początku ich kariery naukowej. Nagrodzona rozprawa została obroniona w październiku 2019 roku, a jej tytuł brzmi: "Praktyki uprawiania zawodu dziennikarza w środowisku nowych mediów". Praca została napisana pod opieką promotor prof. UAM dr. hab. Doroty Piontek, kierowniczki Zakładu Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Promotorem pomocniczym pracy był prof. UAM dr hab. Szymon Ossowski, również z WNPiD. Warto nadmienić, że rozprawa jest pierwszą w historii uniwersytecką pracą doktorską obronioną w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach.