Data publikacji w serwisie:

Drugi europejski grant dla dr Martyny Kusak

Dr Martyna Kusak z Wydziału Prawa i Administracji razem z międzynarodowym zespołem badaczy zdobyła grant w konkursie JUST ogłoszonym przez Komisję Europejską. To już drugi projekt współrealizowany przez dr Kusak, którego liderem jest konsorcjum Law and Internet Foundation.

Dofinansowany projekt zatytułowany jest RELEASE („Reducing the excessive usage of pre-trial detention via harmonisation & support to alternatives”). W marcu dr Martyna Kusak, ds. prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej WPiA, otrzymała również inny grant w konkursie JUST na projekt INNOCENT „Improving the application of the presumption of innocence when applying electronic evidence”.

Oprócz UAM w skład konsorcjum realizującego projekt weszli: Law and Internet Foundation z Bułgarii (lider), Human Rights House Zagreb z Chorwacji, Bratislava Policy Institute ze Słowacji, The CEELI Institute z Czech oraz Science and Research Centre of Koper ze Słowenii. Określonym przez Komisję Europejską celem projektu jest przygotowanie wybranych państw na wdrożenie unijnych mechanizmów gromadzenia i wymiany danych elektronicznych w postępowaniach karnych.

Projekt jest kontynuacją badań zakończonych właśnie przez dr Kusak w ramach grantu dotyczącego swobodnego przepływu dowodów elektronicznych w sprawach karnych w UE, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, w którym udział wzięło 8 państw członkowskich.