Data publikacji w serwisie:

EPICUR. Pracujemy nad mapą wspólnych działań

O konsorcjum EPICUR, najbliższych zadaniach i perspektywie umiędzynarodowienia UAM, z prof. Bogumiłą Kaniewską rozmawia Krzysztof Smura.

7 listopada w Brukseli odbyła się inauguracja konsorcjum EPICUR. Kilka dni później w Poznaniu. Postawiono pierwsze zadania. Czy są już koordynatorzy z poszczególnych wydziałów?

Tak. Ich zadaniem będzie wprowadzenie projektu EPICUR na wydziały. Zakończył się właśnie proces zbierania informacji na temat różnych, trwających już, form współpracy z uczelniami partnerskimi, jak i tych, które  wydziały chciałyby podjąć. Będziemy te propozycje teraz scalać i projektować kolejne działania, co oznacza regularny kontakt z  koordynatorami. Została też powołana tzw.  Rada Projektu. Jej członkowie – to przede wszystkim dziekani - będą się spotykali rzadziej, ale będą podejmowali merytoryczne i strategiczne decyzje dotyczące wydziałów i całego uniwersytetu. Chodzi tutaj choćby o sposób funkcjonowania Welcome Center, zmiany w rekrutacji czy też rozmaite ułatwienia dla studentów zagranicznych.

Jak wygląda tworzenie struktury?

W zasadzie ta struktura już jest gotowa. Oczywiście, jeśli chodzi o zarządzanie projektem, bo na całą resztę – budowanie struktury uniwersytetu europejskiego - mamy trzy lata. Trzeba pamiętać, że jest to projekt pilotażowy, czyli podczas jego realizacji będziemy wypracowywać, sprawdzać i upowszechniać konkretne  rozwiązania.  EPICUR-em zarządza Komitet sterujący, składający się z rektorów ośmiu uczelni oraz  wykonawczy, w skład którego wchodzą ich przedstawiciele. Na UAM stworzyliśmy  lustrzane odbicie tej struktury. Komitetem sterującym jest rada, składająca się głównie z dziekanów i prodziekanów. Natomiast nasz komitet wykonawczy tworzą koordynatorzy oraz  Zarząd Projektu wraz z Biurem Projektu, tj. sześć osób.

Cały artykuł dostępny na Uniwersyteckie.pl

Fot. Adrian Wykrota