Data publikacji w serwisie:

Etiopia. Wśród plemion w dolinie rzeki Omo

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego zaprasza na prelekcję dr hab. Tomasza Witesa pt.: „Etiopia – wśród plemion w dolinie rzeki Omo”. Spotkanie odbędzie się w czwartek 13 maja o godz. 18:00.

Wypływająca z Wyżyny Abisyńskiej rzeka Omo po pokonaniu około 750 km kończy swój bieg w jeziorze Turkana u zbiegu granic Etiopii, Kenii i Sudanu Południowego. Prześledzenie zróżnicowania przyrodniczego w różnych odcinkach rzeki stanowi wdzięczny obiekt zainteresowania dla zafascynowanych afrykańską przyrodą. W płaszczyźnie historycznej obszar ten jawi się jako wyjątkowo atrakcyjny ze względu na istniejące tam stanowiska archeologiczne i odkryte szczątki praczłowieka. Natomiast administracyjna nazwa obszaru usytuowanego w dolinie rzeki Omo – Region Narodów, Narodowości i Ludów Południa - stanowi bezpośrednie nawiązanie do osobliwego nagromadzenia na tym terenie ponad dwudziestu plemion reprezentujących cztery grupy językowe. Liczne inwestycje infrastrukturalne w obrębie rzeki, jak i jej doliny, powodują że zamieszkujące ten obszar plemiona zaliczane są do najbardziej narażonych kultur Afryki. Jedni w zachodzących inwestycjach widzą prawdziwy impuls rozwojowy, drudzy utożsamiają go z utratą wyjątkowego dziedzictwa kulturowego.

W trakcie wykładu przybliżone zostaną wybrane plemiona mieszkające w dolinie rzeki Omo, w tym Hamerowie, Karo czy Mursi. Zaprezentowane zostaną ich odmienne sposoby gospodarowania, różnorodne stroje i tradycyjne rytuały.

Zapraszamy na południe Etiopii, do obszaru będącego wyjątkowym przykładem mozaiki etnicznej.

Tomasz Wites – geograf, doktor habilitowany, adiunkt, kierownik Katedry Geografii Regionalnej i Politycznej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego, od 2009 roku Sekretarz Zarządu Głównego, a od 2020 roku Wiceprzewodniczący PTG. Miłośnik podróży zrealizowanych na sześciu kontynentach. Popularyzator geografii.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych poświęconych tematyce społeczno-demograficznej, m.in. „Wyludnianie Syberii i rosyjskiego Dalekiego Wschodu”, „Patologia społeczna. Perspektywa geograficzna”. Redaktor czasopisma „Miscellanea Geographica”, członek Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP. Laureat licznych nagród i wyróżnień, przyznanych za działalność naukową lub dydaktyczną, w tym stypendysta tygodnika „Polityka” oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Link do spotkania na platformie Ms Teams:
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Szczegółowe informacje znajdują się także pod adresem: http://ptg.home.amu.edu.pl/

fot. Wikipedia