Data publikacji w serwisie:

European Legal Studies na WPiA

European Legal Studies to nowy kierunek anglojęzyczny na Wydziale Prawa i Administracji. Prodziekan WPiA prof. Tomasz Nieborak opowiada o jego powstaniu i zamierzeniach Krzysztofowi Smura.

W dobie EPICUR-a, European Legal Studies wydają się strzałem w dziesiątkę. Czy program studiów prowadzony w języku angielskim będzie się różnił od tego realizowanego w języku polskim?

W rzeczy samej, uruchomienie nowego kierunku w języku angielskim na Wydziale Prawa i Administracji doskonale wpisuje się w pasmo sukcesów naszego Uniwersytetu, za jakie uznać należy między innymi inicjatywę EPICUR czy też uzyskanie przez naszą Uczelnię statusu uczelni badawczej. Elementy te podkreślamy promując nasz nowy kierunek, wskazując na fakt, iż pracownicy wydziału są niezwykle aktywni na polu badań międzynarodowych, a ich doświadczenie i kontakty zamierzamy wykorzystać kształcąc na kierunku European Legal Studies.

Tytułem przykładu wskazać mogę na ujęcie w jego programie wykładów gościnnych, na które zapraszać będziemy wybitne osobowości ze świata nauki i nie tylko, zajmujące się w swej działalności problematyką powiązaną z Unią Europejską. Wśród nich jest wiele naszych absolwentek i absolwentów, ale przede wszystkim osoby, z którymi nasi pracownicy realizują wspólne inicjatywy i badania. Rozpoczynając prace nad nowym kierunkiem, od razu podjęliśmy decyzję, iż proces dydaktyczny na studiach pierwszego stopnia realizowany będzie w całości w języku angielskim i nie będzie zwykłą „kalką” kierunku w języku polskim. Naszym celem jest stworzenie kierunku unikatowego, który będzie posiadał swoją markę i z powodzeniem konkurował z tego rodzaju programami oferowanymi przez inne uczelnie w Europie. Uważamy, iż posiadamy ku temu wszelkie predyspozycje. Przede wszystkim bardzo dobrą kadrę prowadzącą badania na polu międzynarodowym, doświadczenie w kształceniu studentów w ramach programu Erasmus (których liczba na Wydziale jest jedną z najwyższych na UAM) oraz zapał do realizacji tego projektu.

A kadra naukowa? Trzeba będzie ją poszerzyć?

Tak jak wspomniałem, uważam, iż kadra jest atutem tego kierunku. Z kolei zakres kształcenia studentów na kierunku European Legal Studies jest w znaczącym stopniu uwarunkowany działalnością naukowo-badawczą kadry Wydziału Prawa
i Administracji kształcącej na tym kierunku studiów, co gwarantuje wysoki poziom realizowanych zajęć. Studia na tym kierunku zawierają szeroki wachlarz przedmiotów umożliwiających osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia zdefiniowanych dla tego kierunku i poziomu kształcenia. W konsekwencji, chcąc zrealizować wyjątkowy program studiów zaprosiliśmy do grona wykładowców również osoby spoza Wydziału. W efekcie zamierzamy zrealizować kolejny innowacyjny cel, którym jest połączenie wzajemnie uzupełniającej się wiedzy i kompetencji pracowników innych jednostek naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu, ale także i wykładowców spoza niego. Nauczanie prawa to nie tylko, jak się może wydawać, analiza przepisów, orzeczeń.
W badania prowadzone przez przedstawicieli naszej dyscypliny wpisana jest interdyscyplinarność. Prawo łączy się bowiem ze światem poprzez jego instrumentalne pojmowanie, a więc jako zjawiska społecznego wpływającego na kształt relacji międzyludzkich.

Cały artykuł dostępny na uniwersyteckie.pl

Fot. Adrian Wykrota