Data publikacji w serwisie:

Finał konkursu "Prawo z energią". Znamy zwycięzców

W Sądzie Okręgowym zakończył się  V Ogólnopolski Konkurs Prawa Energetycznego "Prawo z Energią". W ostatnim etapie wzięło udział 5 studentów z Poznania, Warszawy i Krakowa. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie ELSA Poznań, działające na Wydziale Prawa i Administracji UAM.

Celem Konkursu było rozpowszechnienie wiedzy na temat prawa energetycznego w Polsce oraz podwyższanie kwalifikacji przyszłych prawników. Głównym zagadnieniem prac konkursowych jest prawo energetyczne. Konkurs podzielony był na dwa etapy. W pierwszym uczestnicy musieli stworzyć film na jeden z trzech tematów zaproponowanych przez Radę Naukową. Organizatorzy wymagali, aby podczas trwającego od 4 do 5 minut video studenci postawili tezy naukowe i dobrali odpowiednie przepisy prawne. Jury wyłoniło pięciu uczestników, którzy zakwalifikowali się do etapu finałowego, który ma miejsce w Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

- W etapie finałowym Konkursu należało przygotować prezentację na 8-10 minut, będącą omówieniem tez postawionych w filmie. Członkowie Jury zadają uczestnikom dowolną ilość pytań z zakresu prezentacji oraz po jednym pytaniu z ogółu wiedzy o prawie energetycznym. Odpowiedź na pytania powinna trwać do 3 minut - mówi Agata Matysiak, główny koordynator Konkursu.

Prezentacje przygotowane przez studentów biorących udział w konkursie wyjaśniały m.in. czym są strefy czystego transportu oraz jak wygląda infrastruktura ładowania:

- Wybrałam ten temat, ponieważ w projekcie ustawy o elektromobilności brak takiej infrastruktury ładowania wskazuje się jako jedną z głównych przyczyn, która stopuje rozwój elektromobilności - Agata Szafrańska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Zwycięzcą konkursu okazał się Artur Leśniak z Uniwersytetu Jagiellońskiego. II miejsce zajęła Agata Szafrańska UAM, natomiast  na III miejscu uplasowała się Karolina Chról UKSW.

tekst i fot. Jagoda Haloszka