Data publikacji w serwisie:

Gender research in Science & Technology Studies

16 stycznia 2020 r. o godzinie 17.00 w Collegium Minus, w Aulii XVII odbędzie się wykład prof. Alesii Ann Zuccali, "Gender research in Science & Technology Studies (STS):  A Closer Look at Variables" inaugurujący cykl wykładów otwartych prowadzonych przez Szkołę Doktorską Szkoły Nauk Humanistycznych.

Badania dotyczące płci i nauki, szczególnie różnic płciowych i awansu zawodowego kobiet stały się w ostatnim czasie ponownie tematem ożywionych dyskusji. Bazują one na mechanizmach monitoringu zagadnień wypracowanych we wczesnych latach 80. i późnych latach 90. XX wieku. Zaawansowane zestawy danych pozwoliły badaczom na skoncentrowanie się na miarach i wskaźnikach efektywności, jak również na technologiach w rodzaju uczenia maszynowego. Położono nacisk na zastosowanie terminologii, w ramach której tak zwane „naukowe" wykorzystanie konkretnych zwrotów czy metafor wpływa na to w jaki sposób postrzegane są kobiety we wspólnotach naukowych. Obecnie, dzięki różnym źródłom finansowania, badacze i badaczki zachęcani są do współpracy przy identyfikacji innowacyjnych Gender Equity Plans (GEP), zarówno w ramach uniwersytetów i organizacji badawczych w Unii Europejskiej, jak również w dialogu z krajami ościennymi (np. Horyzont 2020). Badania te są być może powolnym sposobem osiągania zmiany, jednak istnieją dowody na to, że nauka jest zdecydowanie lepsza jeśli jest wynikiem zróżnicowania płciowego. Nielsen i in. (2017) określają to „czynnikiem inteligencji zbiorowej".

Istnieją jednak dobrze znane wyzwania związane z operacjonalizacją płci w społecznych studiach nad nauką. Dla przykładu, mając do czynienia z dużymi zbiorami danych bibliometrycznych dotyczących autorów (lub twórców patentów), fundamentalne wyzwanie polega na przypisaniu nazwisk do odpowiedniej płci. W bibliometrii, przypisanie płci do nazwiska ma charakter imperatywny, natomiast w innych dyscyplinach, takich jak psychologia, medycyna czy edukacja, badacze niekiedy manipulują lub pomijają płeć jako zmienną. Płeć jako zmienna może być zatem różnie traktowana w zależności od rodzaju badania. W nadchodzącym wykładzie prof. Zuccali omówi i wyjaśni funkcje zmiennych w badaniu płci, przede wszystkim w celu podkreślenia roli proxy, zmiennych pośredniczących czy zmiennych zakłócających. Przyglądając się z bliska typom zmiennych, nie tylko dostrzegamy potrzebę większej interdyscyplinarności badań dotyczących płci, ale również poznajemy jak różne kwestie („sposoby rozumienia") mają tendencję do ciągłego pojawiania się w tekstach jakościowych dotyczących doświadczeń kobiet.

Alesia Zuccala jest profesorem pracującym na Wydziale Komunikacji Uniwersytetu Kopenhaskiego. Specjalizuje się w obszarze bibliometrii i badaniach ewaluacji. Jej publikacje można znaleźć w czasopismach takich, jak Scientometrics, Research Evaluation, oraz the Journal of the Association for Information Science and Technology.

Więcej informacji:
http://humanistyka.amu.edu.pl/invited-lectures-in-the-humanities/