Data publikacji w serwisie:

Geolog i geograf w prezydium komitetów PAN

Prof. Mariusz Lamentowicz i prof. Witold Szczuciński z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zostali członkami prezydiów komitetów Polskiej Akademii Nauk.

Geograf Prof. Lamentowicz  (Instytutu Geoekologii i Geoinformacji UAM) objął funkcję zastępcy przewodniczącego Komitetu Badań Czwartorzędu, natomiast geolog prof. Szczuciński (Instytut Geologii UAM) został mianowany na zastępcę przewodniczącego Komitetu Badań Geologicznych.