Data publikacji w serwisie:

Grafen dla każdego

Chociaż niektórzy mówią, że grafen to przebrzmiała melodia, praca Samanty Witomskiej z Wydziału Chemii zdecydowanie temu przeczy. Ze stypendystką rozmawia Krzysztof Smura.

Jest pani jedną ze stypendystek nagrodzonych przez Poznań w dowód uznania dla najlepiej rokujących naukowo młodych badaczy ze środowiska uniwersyteckiego. Było zaskoczenie?
Było duże zaskoczenie. Cieszę się niezmiernie, że kapituła uznała mój dorobek badawczy za wart uwagi i przyznała mi tę nagrodę. Fajnie, że komuś ze środowiska pozaakademickiego moje badania wydają się ciekawe. Przygotowując wniosek starałam się opisać swoje osiągnięcia w taki sposób, aby każdy był w stanie zrozumieć, czym się zajmuję, bo chemia tak naprawdę jest dla każdego i każdy z nas w codziennym życiu się z tą chemią spotyka.

Nagrody nie odebrała pani osobiście, bo…

…przebywam na stażu w Institut de Science et d'Ingénierie Supramoléculaires (ISIS) Uniwersytetu w Strasburgu we Francji. W grupie profesora Samorì spędziłam ponad rok podczas doktoratu na kilku stażach naukowych. I dzięki współpracy z grupą Nanochemistry miałam okazję zmienić tematykę swoich badań na tę związaną z grafenem i materiałami dwuwymiarowymi. W swojej pracy naukowej zajmuję się opracowaniem nowej klasy porowatych nanomateriałów, opartych na grafenie, poprzez chemiczną funkcjonalizację tlenku grafenu. Ze jednej strony wnoszę do grupy doświadczenia związane z syntezą i analizą chemiczną, z drugiej natomiast staram się jak najwięcej nauczyć od członków grupy Nanochemistry o praktycznych możliwościach zastosowania zsyntezowanych przeze mnie związków w takich dziedzinach jak magazynowanie energii czy monitorowanie ludzkiego zdrowia.

Cały wywiad dostępny na Uniwersyteckie.pl