Data publikacji w serwisie:

Ponad milion złotych na inwentaryzację cennej kolekcji

Prof. UAM Piotr Pokora z Wydziału Historii UAM zdobył grant na inwentaryzację kolekcji Stanisława Latanowicza. Naukowiec otrzyma ponad 1,2 mln z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (program Dziedzictwo Narodowe).

Prof. UAM Piotr Pokora wraz z zespołem zajmie się badaniami nad kolekcją Stanisława Latanowicza, zakupioną w 1938 r. przez Miasto Poznań dla Biblioteki Raczyńskich. Mimo upływu wielu lat zbiór ten pozostaje nieznany i nierozpoznany dla szerokiego kręgu odbiorców, jak i dla środowiska naukowego.
Kolekcja była największym i najcenniejszym nabytkiem tej biblioteki w okresie międzywojennym, liczącym 8000 książek, 3500 rękopisów i 2000 grafik. Znajdują się w nim m. in. rzadkie inkunabuły i starodruki, nieznane nauce grupy nowożytnych archiwaliów miejskich i cechowych, dokumenty pergaminowe, w tym również bardzo duża kolekcja dokumentów i listów królewskich z XV-XVIII w., ponadto listy m. in. Tadeusza Kościuszki, Adama Mickiewicza, Fryderyka Chopina, czy Henryka Sienkiewicza.