Data publikacji w serwisie:

Grant na nowoczesne technologie materiałowe dla WCZT

Projekt Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii otrzymał grant w III Konkursie w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych ,,Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG.

Mowa o projekcie „Opracowanie biotuszy do biodruku 3D na bazie świńskiego dECM modyfikowanego chemicznie, wzbogaconego o rekombinowane białka hybrydowe, nanomateriały i polimery syntetyczne.”

Projekt będzie realizowany przez konsorcjum w składzie:

- Fundacja Badań i Rozwoju Nauki

- Centrum Zaawansowanych Technologii UAM

- Warszawski Uniwersytet Medyczny

- Polbionica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii UAM projektem będzie kierował prof. UAM dr hab. inż. Jakuba D. Rybki z udziałem prof. UAM dr hab. Jędrzeja Walkowiaka.

Całkowita wartość projektu: 22 444 594.83 dla całego konsorcjum

Całkowita wartość dofinansowania UAM: 5 047 500.00 PLN