Data publikacji w serwisie:

Granty dla kół naukowych z UAM

Koła naukowe z UAM zdobyły granty w 3. edycji konkursu w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje". Konkurs ogłosiło Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Koło Naukowe Psychologii Społecznej UAM i zrealizuje projekt "Trening Zastępowania Agresji (TZA) w zakładach karnych, zakładach poprawczych oraz jednostkach wojskowych" (Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM). Redaktorem wniosku jest Radosław Trepanowski. Za drugi nagrodzony projekt "Technologie audiowizualne w edukacji międzykulturowej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym" odpowiadają Koło Naukowe Medium i Koło Naukowe Mediokratum (Wydział Studiów Edukacyjnych). Redaktorem wniosku jest dr Anna Michniuk.

Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do finansowania 174 projekty na łączną kwotę 9 762 184,99 zł. Laureaci zostali wyłonieni spośród 308 zgłoszonych do konkursu wniosków.