Data publikacji w serwisie:

Inauguracja Roku w Szkole Nauk o Języku i Literaturze

W Auli UAM miała miejsce pierwsza Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 w Szkole Nauk o Języku i Literaturze  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, w związku ze zmianą ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, powstało pięć szkół dziedzinowych, w których znalazły się poszczególne wydziały. Jedną z nich jest Szkoła Nauk o Języku i Literaturze. Skupia ona trzy wydziały: Wydział Anglistyki, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydział Neofilologii, a także dwie dyscypliny: językoznawstwo i literaturoznawstwo. Każdy z nich zachowa swoją specyfikę oraz będzie prowadzić badania naukowe i kształcić w swoich specjalnościach, jednak działalność oceniana będzie wspólnie.

Podczas inauguracji  zgromadzonych  przywitała Prorektorka kierująca Szkołą Nauk o Języku i Literaturze, prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk.

-  Mamy wspólny cel - osiągnięcie jak najlepszych wyników, a udać się to może jedynie dzięki zgodnej pracy. Chcemy zapewniać dobre warunki i atmosferę do pracy naukowej oraz do kształcenia naszych studentów - mówiła.

Głos zabrali również dziekani i prodziekani poszczególnych wydziałów:

- Nasze badania są różnorodne i w dużym stopniu interdyscyplinarne. Na Wydziale Anglistyki prowadzimy badania m.in. nad dwu- i wielojęzycznością, tłumaczeniem audiowizualnym czy przetwarzaniem języka. Interesuje nas także neurolingwistyka oraz psycholingwistyka. Nasze sukcesy to rezultat zaangażowania i wielkiej pasji naukowej wszystkich pracowników naszego Wydziału  - podkreśliła prof. Joanna Pawelczyk, Dziekana Wydziału Anglistyki.

Cały artykuł dostępny na Uniwersyteckie.pl

tekst: Jagoda Haloszka

fot.: Adrian Wykrota