Data publikacji w serwisie:

Infrastruktura kształcenia zdalnego

Pod adresem    https://pracownicy.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0014/402710/Infrastruktura-mogaca-wspierac-ksztalcenie-zdalne-ver-2.pdf dostępna jest uaktualniona wersja informacji „Infrastruktura mogąca wspierać kształcenie zdalne 2", która była załącznikiem zarządzenia JM Rektora w sprawie kształcenia zdalnego. Dokument został uzupełniony o dodatkowe informacje dotyczące pomocy, linki do różnych przydatnych zasobów, możliwości wykorzystania aplikacji mobilnych.

Informuję, że zapowiadane wcześniej narzędzie Panel Dydaktyczny, wspierające prowadzenie zajęć w trybie b-learningu na platformie Office 365 za pomocą aplikacji Teams, zostało właśnie oddane do Państwa dyspozycji.

Panel powstał w ramach projektu Uniwersytet Jutra I i został uruchomiony przez firmę Betacom (dostawcę rozwiązania) i naszych dydaktyków.

Panel zostaje wdrożony specjalnie dla UAM w znacznie przyspieszonym trybie. Prosimy o wyrozumiałość w przypadku wystąpienia możliwych i naturalnych w takiej sytuacji ewentualnych usterek, które mogą wynikać w szczególności ze znacznego obciążenia sieci telekomunikacyjnych na świecie związanego z epidemią COVID-19.

Panel Dydaktyczny dostępny jest:

Informuję, o  dokumentach, które mogą być pomocne w kształceniu za pomocą aplikacji Teams.

  • Poradnik dotyczący rozpoczęcia pracy z Teams, wykorzystania Panelu Dydaktycznego oraz wskazówki dotyczące prowadzenia pierwszych zajęć z ich wykorzystaniem

o    Link do poradnika

o    Dostęp nie wymaga zalogowania się do Office 365

  • Strona z zebranymi odniesieniami do różnych materiałów (poradników filmów instruktażowych itp.), w tym ze źródeł zewnętrznych

o    Link do strony

o    Strona dostępna po zalogowaniu do Office 365 (= do Intranetu UAM)

  • Platforma Office 365 jest powszechnie stosowana w Polsce i świecie. Są liczne materiały pomocnicze.

Z wyrazami szacunku,

Prof. Marek Nawrocki, prorektor