Data publikacji w serwisie:

Jakub Nowosad stawia na interdyscyplinarność

Doktor habilitowany Jakub Nowosad, geoinformatyk, łączący w swoich badaniach trzy dyscypliny naukowe, tworzy narzędzia, które wykorzystują rządy kilku krajów na świecie.

akub Nowosad wybrał niecodzienną ścieżkę naukową – zamiast specjalizować się w wybranej dziedzinie, postawił na interdyscyplinarność. Od dziecka fascynował się geografią, matematyką i komputerami. Dziś łączy te trzy pasje w pracy geoinformatyka na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.

– Od doktoratu staram się łączyć te komponenty w różnych proporcjach. Czasem z przewagą informatyki czy statystyki, a czasem z dużym dodatkiem geografii, ekologii i nauk o środowisku. Jest zapotrzebowanie na badania, których wynikiem są narzędzia czy metody znacząco przyspieszające rozwiązywanie aktualnych problemów. Coś, co teraz robimy w ciągu kilku minut lub godzin, kiedyś zajmowało lata – przekonuje badacz.

Jakub Nowosad koncentruje się na rozwijaniu i stosowaniu metod przestrzennych w celu poszerzenia naszego rozumienia procesów i wzorców w środowisku (na przykład rozmieszczenia gatunków roślin i zwierząt). Istotną częścią jego pracy jest tworzenie, współpraca i ulepszanie oprogramowania geoobliczeniowego.

Naukowiec opiera swoje badania na wcześniej udostępnionych publicznie danych terenowych czy satelitarnych lub symulacjach. Równie często jego praca polega na pomocy innym badaczom w stworzeniu metodyki pracy lub określeniu, czy hipotezy, jakie postawili, są prawdziwe. Jedną z osi jego zainteresowań naukowych jest tworzenie nowych metod, a następnie implementowanie ich w powszechnie dostępnym oprogramowaniu komputerowym. Informatyczne narzędzia, które buduje, cechuje uniwersalność – mogą być wykorzystane w wielu obszarach badań, co pozwala oszczędzić czas i energię ludzi, ale także podejmować się wcześniej niedostępnych zagadnień.

– W dyskusjach z różnymi naukowcami staram się określić, jakie narzędzia komputerowe, teorie matematyczne i statystyczne mogłyby ich wesprzeć w rozwiązaniu problemów badawczych. Równie ważne moim zdaniem jest dawanie ekspertom narzędzi, które będą mogły być także rozszerzane czy też stanowić podstawę kolejnych narzędzi, dobrze dopasowanych do ich problemów i wiedzy.

Cały artykuł na stronie: https://uniwersyteckie.pl/nauka/jakub-nowosad-stawia-na-interdyscyplinarnosc

tekst: Ewa Konarzewska-Michalak

fot. Adrian Wykrota