Data publikacji w serwisie:

Jan Paweł II – budowniczy mostów

W piątek 15 maja – nietypowo, bo w przestrzeni Internetu – odbyła się konferencja naukowa „Jan Paweł II – nasz współczesny”. W piętnastą rocznicę śmierci Papieża i wybitnego Polaka, coraz bardziej drażliwe staje się pytanie o jego spuściznę. Czy nauczanie to jest nadal aktualne, czy straciło swoją moc; a może: świat, Kościół i Polska zmieniły się tak bardzo, że trafia ono w pustkę?

Na te wszystkie pytania starali się odpowiedzieć zaproszeni goście. Organizatorzy konferencji, która – przypomnijmy - odbyła się w przestrzeni uniwersytetu, którego doktorem honorowym był Jan Paweł II, nałożyli na ich wypowiedzi szczególne ramy naukowego dyskursu. Zachęcając przy tym do pogłębionej, krytycznej, naukowej analizy dorobku Świętego Jana Pawła II.

- Setna rocznica urodzin Karola Wojtyły, która przypada 18 maja, daje szansę na to, abyśmy przezwyciężyli ograniczenia hagiografii i podjęli to, na co zasłużyła wielkość tego człowieka i jego myśli – krytyczny namysł nad aktualnością jego nauczania – pisał w zaproszeniu Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, prorektor UAM, prof. Tadeusz Wallas.

W programie konferencji znalazło się 9 referatów dotyczących różnych aspektów działalności Jana Pawła II, m.in. Papieża- filozofa otwartego na świat i wiernego tradycji, strażnika demokracji i ładu etycznego, stojącego na straży prawdy i wolności w nauczaniu, obrońcy rodziny i tożsamości narodowej, ojca pełnego troski o biednych i emigrantów.

- Podkreśliłbym jeszcze jedna rolę naszego wielkiego rodaka – mówił w swoim przemówieniu Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki – polityka i głowy państwa. To przecież Ojcu Świętemu zawdzięczamy przystąpienie Polski do UE. Głos Papieża miał kolosalne znaczenie dla wyniku akcesyjnego otwierającego Polsce drogę do UE. Warto o tym mówić w czasach, gdy obecne władze robią wiele, by zniechęcić naszych rodaków do Unii, a dzieje się to przy milczeniu Kościoła i naszego Episkopatu, jakby niepomnego nauk Świętego Jana Pawła II.

Cały artykuł dostępny na uniwersyteckie.pl

Tekst: Magdalena Ziółek