Data publikacji w serwisie:

Joanna Maruszczak. Chcemy zapewnić wsparcie

Z Joanną Maruszczak, przewodniczącą Samorządu Studenckiego UAM rozmawia Jagoda Haloszka.

Dlaczego zdecydowałaś się ponownie startować w wyborach na stanowisko przewodniczącego Samorządu Studentów?

Nie potrafię siedzieć bezczynnie w domu i patrzeć, jak np. są naruszane prawa studentów. Gdy widzę problem, staram się dowiedzieć, dlaczego coś nie działa, a następnie szukać rozwiązań. Póki mam siły i zespół, który mnie przekonał do ponownego wyboru oraz stanął za mną murem, cieszę się, że mogę nadal realizować kolejne plany. Zdaję sobie sprawę, że bieżąca kadencja jest bardzo krótka, ponieważ potrwa zaledwie sześć miesięcy, lecz zawierają się w  niej wybory rektorskie oraz dziekańskie. Widzę, że wydziałowe samorządy, które zgromadziły wiele osób zaczynających studia, potrzebują wsparcia. Chciałabym zapewnić im wsparcie szkoleniowe, prawne czy też związane z opiniowaniem studiów. Planujemy wspomóc wszystkich, czy to dobrą radą czy też stworzeniem potencjalnej bazy pytań dla kandydatów na stanowiska kierownicze do spraw studenckich.

Twoje kadencje łączą się z ważnymi wydarzeniami na naszym uniwersytecie. Najpierw implementacja ustawy 2.0, teraz wybory rektorskie.

Implementacja ustawy 2.0 nadal trwa. Mamy nowy regulamin Samorządu Studentów, a także nowy regulamin świadczeń, Statut Uniwersytetu czy zmienione programy studiów, które teraz podlegają ewaluacji. Wybory rektorskie to duże wyzwanie. Nie chciałabym, aby studenci byli postrzegani jako politycy. Prawda jest taka, że szukamy kolejnych rozwiązań czy też udogodnień dla studentów. Chcemy się skupić na polepszaniu jakości dydaktyki oraz nauczania.

Jakie samorządowe przedsięwzięcia będą powtórzone, a  jakie będą nowe?

Tworzymy Wielkie Grillowanie UAM, kontynuujemy współorganizację Juwenaliów Poznańskich, a  także projektu wsparcia inicjatyw studenckich Kowadło 2.0, który po raz kolejny będzie miał edycje wiosenną i jesienną. Ponadto organizujemy Bitwę Akademików, w której w tym roku biorą udział trzy drużyny reprezentujące domy studenckie UAM. Naszym kolejnym przedsięwzięciem, który powtórzymy, jest Obóz Zerowy. Wiele osób, które wzięły w nim udział, znalazło się później w naszych strukturach i aktywnie uczestniczą w organizacji kolejnych projektów. Natomiast jeśli chodzi o wielki powrót, to wraca Wyjazd, który był „matką” Obozu Zerowego. Absolwenci tego Wyjazdu to teraz pięcioro przewodniczących komisji w moim zarządzie Dzięki niemu studenci uzyskiwali przewagę już na starcie. Dowiedzieli się m.in. czym są stypendia, gdzie można załatwić wszystkie sprawy oraz poznali przydatne wskazówki na temat sesji czy życia studenckiego. W tym roku przypada również jubileuszowa 10. edycja Studenckiego Forum Jakości.  Wydarzenie to jest wizytówką samorządu studenckiego UAM na arenie ogólnopolskiej.

Fot. Jagoda Haloszka