Data publikacji w serwisie:

Jubileusz uniwersyteckiej etnologii

– Jaka będzie przyszłość poznańskiej etnologii? Odpowiedź jest prosta: taka, jaka będzie przyszłość poznańskiego uniwersytetu – powiedział Prorektor prof. Ryszard Naskręcki na konferencji „100 lat etnologii uniwersyteckiej w Poznaniu. Dyscyplina wobec wyzwań przyszłości”. Wydarzenie zorganizował Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM.

Świętowanie jubileuszu etnologii odbywa się w trudnym roku wprowadzania reformy szkolnictwa wyższego, w wyniku której nauka ta straciła status odrębnej dyscypliny i została włączona do nauk o kulturze i religii.

Podczas konferencji Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. Ryszard Naskręcki przekonywał etnologów do przyjęcia szerszej perspektywy. Wyjaśniał, że największą konsekwencją ustawy 2.0 będzie dywersyfikacja uczelni wyższych, która doprowadzi do ogromnego zróżnicowania uniwersytetów w zakresie finansowania.

- Konkurs na wyłonienie uczelni badawczych został już ogłoszony. Wyzwanie, jakie trzeba podjąć będzie niewiarygodne, dlatego że nie możemy skupić się na uniwersytecie jako na całości. Musimy wyartykułować pewne obszary, które uznamy za priorytetowe. Ich rozwój będzie determinował możliwości rozwoju innych. Czy nam się to podoba, czy nie, kości zostały rzucone. Możemy uznać, że to nie ma sensu, że to polityczna gra, że nam się to nie podoba. To prawda. Pytanie, czy to pomoże poznańskiemu uniwersytetowi? - pytał Prorektor.

Artykuł dostępny na Uniwersyteckie.pl

tekst: Ewa Konarzewska-Michalak

fot. Adrian Wykrota