Data publikacji w serwisie:

Kandydat na Rektora UAM. Dlaczego Naskręcki?

Decyzja o kandydowaniu na funkcję rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest najważniejszą decyzją mojego życia.  Podjąłem ją mając świadomość z jakim ogromnym zobowiązaniem wobec społeczności akademickiej - Pracowników, Doktorantów i Studentów jest ona związana. Zadaniem rektora jest dbanie o rozwój Uczelni, jej godne reprezentowanie, a także troska o każdego członka naszej społeczności. Dbałość o ich dobro, chęć służenia im, stworzenie jeszcze lepszych warunków pracy i rozwoju to moje najgłębsze motywacje i główne cele. I jest to moje zobowiązanie.

Aby właściwie sprawować funkcję rektora trzeba być do niej gruntownie przygotowanym.  Mnogość różnorodnych doświadczeń oraz dobrze zdefiniowana i klarowna ścieżka rozwoju, także naukowego, a także dokonania organizacyjne i zarządcze powinny być przepustką do ubiegania się o tę zaszczytną, ale przede wszystkim odpowiedzialną funkcję. Kandydat na rektora powinien łączyć cechy doświadczonego badacza oraz świetnego menadżera, by sprawnie zarządzać uczelnią, a także aktywnie wpływać na politykę naukową państwa. Dlatego powinien być także dobrze rozpoznawalny poza swoją uczelnią, cieszyć się szacunkiem i uznaniem w polskim i międzynarodowym środowisku akademickim.

Moja droga życiowa i dokonania sprawiają, że czuję się do tej funkcji dobrze przygotowany. UAM jest moim miejscem, moją Alma Mater. Tutaj studiowałem, tu przechodziłem kolejne etapy kariery akademickiej, z naszym Uniwersytetem związałem całe moje zawodowe życie. Stąd wyruszałem na zagraniczne staże naukowe, ale zawsze tutaj wracałem. Pracowałem i pracuję na rzecz UAM pełniąc różne funkcje - prodziekana ds. studenckich, dziekana Wydziału Fizyki oraz prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej. Od roku buduję Szkołą Doktorską UAM.

Na bazie moich uniwersyteckich i poza uniwersyteckich doświadczeń, krajowych i międzynarodowych oraz moich różnorodnych aktywności eksperckich, a także licznych rozmów z Koleżankami i Kolegami Profesorami, z Młodymi Badaczami oraz Doktorantami i Studentami ukształtowała się moja wizja rozwoju naszego Uniwersytetu.

Uniwersytet to przede wszystkim piękna historia i pielęgnowana przez nas, ludzi Uniwersytetu, tradycja. Zadbam, abyśmy mądrze z niej czerpali, gdyż nasza wyjątkowość polega na umiejętnym łączeniu jego tradycji z pragmatycznym dostosowywaniem się do wyzwań przyszłości. Uniwersytet jest dla mnie wspólnotą ludzi skupionych wokół poszukiwania prawdy i uniwersyteckich wartości. Zadbam o wzmacnianie naszej Wspólnoty.  Uczynię wszystko, aby przynależność do niej wiązała się z poczuciem dumy, ale także oznaczała wspólną odpowiedzialność za nasz rozwój.

Cały artykuł dostępny na uniwersyteckie.pl

Tekst: Prof. Ryszard Naskręcki