Data publikacji w serwisie:

Konferencja Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych

W dniach 3-4 czerwca 2019r. na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odbędzie się Konferencja Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich organizowana przez Wydział Biologii UAM. Honorowy Patronat nad konferencją objął JM Rektor UAM w Poznaniu, prof. Andrzej Lesicki. Od kilku lat przewodniczącym przedstawicieli przyrodniczych ośrodków naukowych jest obecny dziekan Wydziału Biologii UAM, prof. Przemysław Wojtaszek. Konferencja odbywa się cyklicznie dwa razy w roku, a w tegorocznym spotkaniu uczestniczyć będzie blisko 60 dziekanów i prodziekanów uniwersyteckich wydziałów przyrodniczych z całej Polski.

Z perspektywy Ustawy 2.0 na pierwszy plan wysuwają się rozwój doskonałości naukowej prowadzonych badań, dostęp do wiedzy i najnowszych rozwiązań, tworzenie i umacnianie już istniejących sieci kontaktów na najwyższym międzynarodowym poziomie. Zagadnienia te mają fundamentalne znaczenie dla wzrostu rozpoznawalności naukowej, a także budowy marki i prestiżu nauk biologicznych w Polsce. Celem konferencji jest merytoryczna dyskusja nad zwiększeniem widzialności naukowej i dydaktycznej nauk biologicznych na arenie międzynarodowej.

Cały artykuł dostępny na Uniwersyteckie.pl