Data publikacji w serwisie:

Prof. Grzegorz Króliczak. Zmotywować prozdrowotnie

Badanie, którego współautorem jest prof. Grzegorz Króliczak z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM, pokazuje jak poprawić postawy prozdrowotne społeczeństwa w trakcie pandemii COVID-19.

Wybuch pandemii COVID-19 spowodował, że niemal na całym świecie zarówno rządy, jak i badacze obrali dwie ścieżki, które miały przyczynić się do rozwiązania tego największego od lat kryzysu zdrowotnego. Uznano, że do zredukowania efektywnej liczby reprodukcji wirusa wśród ludzi najprościej jest doprowadzić (1) narzucając restrykcje, poprzez zamykanie zakładów pracy i wprowadzanie nadzwyczajnych reguł zachowań w przestrzeni publicznej oraz (2) poszukiwanie skutecznych szczepionek i leków.

Choć trudno na krótką metę kwestionować zasadność tych działań, badanie Fischera i współpracowników pokazuje, że w dłuższej perspektywie możliwa, czy nawet konieczna jest trzecia droga. Propozycja ta skupia się na rozpoznawaniu i modyfikacji postaw poprzez motywowanie zachowań prozdrowotnych. Jest to o tyle ważne, że – w kontekście naszego zdrowia – każdy z nas ma korzyść ze stosowania się do tych zasad, ale wiele osób ma silną motywację, by się do nich nie stosować. Nasze badanie pokazuje, jak osiągnąć lepszy wskaźnik przestrzegania przepisów prozdrowotnych bez przymusu narzuconego z zewnątrz. W tym celu, zaprojektowaliśmy krótką ankietę, która łączy w sobie trzy elementy: (1) pomiary nie wprost oraz (2) spersonalizowane działanie interwencyjne, które staje się (3) zabiegiem zmieniającym nastawienie ludzi. W języku angielskim wychodzi z tego bardzo ładny akronim: (1) Indirect Measurements, and (2) Personalized, (3) Attitude Changing Treatments – IMPACT, co można przetłumaczyć jako wstrząs, wpływ, lub oddziaływanie. Wyniki pokazują wyraźnie, że nawet niewielki klaster krótkich interwencji, takich jak: (a) omówienie negatywnych, konsekwencji niestosowania się do przepisów prozdrowotnych, (b) wprowadzenie dysonansu poznawczego (np. poprzez wskazanie niezgodności naszych przekonań z wiedzą fachową), (c) skupianie uwagi na konsekwencjach dla najbliższej rodziny, czy ludziach nam podobnych i (d) otrzymanie porady po ocenie stanu zagrożenia, znacząco poprawia postawy prozdrowotne jednostek.

Cały artykuł dostępny na uniwersyteckie.pl

tekst: Grzegorz Króliczak (UAM), Ilan Fischer (University of Haifa), Daniel I. Rubenstein (Princeton University)

fot. Adrian Wykrota