Data publikacji w serwisie:

Konsorcjum DARIAH-PL z dofinansowaniem

DARIAH-PL - największe konsorcjum humanistyczne w Polsce, do którego należy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymało 99 800 000 zł dofinansowania.

Konsorcjum DARIAH-PL (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) uzyskało dofinansowanie projektu "Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL". UAM będzie mógł korzystać z nowej puli środków na rozwój humanistyki.

Dofinansowanie przyznano w ramach konkursu 4/4.2/2020 z Funduszy Europejskich Inteligentny Rozwój - zobacz wybrane projekty. Spośród 20 złożonych w terminie naboru wniosków 27 listopada 2020 r. do dofinansowania wybranych zostało 8 projektów. Łączna kwota dofinansowania ww. projektów wynosi 619 037 683,15 PLN.

Więcej o DARIAH-PL na stronie konsorcjum.

Fot. pl.freepik.com