Data publikacji w serwisie:

Koronawirus. Rektor UAM wydał komunikat

- Po wysłuchaniu opinii uczelnianego zespołu ds. monitorowania zagrożeń, w związku z rozprzestrzenianiem się w rosnącej liczbie państw zachorowań spowodowanych koronawirusem, zawieszam do odwołania wymianę osobową z partnerami w Republice Korei, Japonii, Singapurze, Iranie, Tajlandii, Republice Chińskiej na Tajwanie oraz Republice Włoskiej.

Przypominam także, że od 6 lutego jest zawieszona wymiana z uczelniami w Chińskiej Republice Ludowej. Ponadto wszystkim pracownikom, doktorantom,  studentom oraz gościom UAM, zalecam:

- szczepienia ochronne przeciw grypie – zwłaszcza w przypadku spodziewanych zagranicznych wyjazdów;

- częste mycie rąk. Polsko-angielskie instrukcje mycia rąk znajdą się we wszystkich ogólnodostępnych toaletach w budynkach Uczelni. Takie toalety już zostały wyposażone w mydło ze środkiem bakteriobójczym;

- prowadzenie samoobserwacji stanu swojego zdrowia i szybką wizytę u lekarza w przypadku jego pogorszenia.

Studentów przybywających lub wracających z regionów dotkniętych dużą liczbą zakażeń, proszę o powstrzymanie się od udziału w zajęciach w terminie do dwóch tygodni od przyjazdu do Poznania. Nieobecności zostaną usprawiedliwione bez konieczności ich odrabiania.

Władze poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz prowadzących zajęcia, proszę o monitorowanie życia akademickiego i zapobieganie wykluczeniom oraz dyskryminującym zachowaniom.

Ponadto informuję, że Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Numer infolinii: 800-190-590

Proszę także o monitorowanie ogłoszeń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zdrowotne. W szczególności uwadze polecam informacje Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-32-warszawa-25-lutego-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-ecdc-oraz-who/

https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-uczelni-wyzszych-w-zwiazku-z-ryzykiem-zawleczenia-na-obszar-polski-nowego-koronawirusa-sars-cov-2/

Istotne informacje publikowane są także przez:

- Ministerstwo Zdrowia:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

- Ministerstwo Spraw Zagranicznych:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacja-msz-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa

oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

https://www.gov.pl/web/nauka/stanowisko-mnisw-w-sprawie-wyjazdow-polskich-studentow-oraz-naukowcow-do-wloch-i-przyjazdow-wloskich-studentow-oraz-naukowcow-do-polski

Przydatne informacje umieściliśmy także pod adresem:

http://international.amu.edu.pl/news/update-on-coronavirus-situation/

O przypadkach anulowania wyjazdu lub przyjazdu oraz skrócenia pobytu proszę informować Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej UAM:

- adres mailowy: welcome@amu.edu.pl

- telefon: 61 82 94 435 lub w sytuacjach nadzwyczajnych +48 539 531 596 lub 519340509.

Rektor UAM, prof. Andrzej Lesicki