Data publikacji w serwisie:

Kowadło 2.0. Nagrodzono siedem projektów

W jesiennej edycji konkursu Kowadło 2.0 wyróżniono siedem ciekawych i potrzebnych studenckich projektów. Nagrody wręczyły prorektorki: prof. Bogumiła Kaniewska i prof. Beata Mikołajczyk, które objęły konkurs swoim patronatem.

Kowadło 2.0 to uczelniany konkurs na budżet projektowy powstały z inicjatywy Parlamentu Samorządu Studentów UAM. Konkurs umożliwia realizację oddolnych inicjatyw wspólnoty uniwersyteckiej. Jego jesienną edycję podsumowano na uroczystej gali w Salonie Mickiewicza w Collegium Maius UAM.

Nagrodzono projekty:

- Kuźnia Doświadczeń
- (Na)uczyć się z głową
- Program: Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego
- Tacy sami czy jednak inni?
- (U)rok języka
- Wampiriada
- Prawo warte Poznania

W kategorii projektu propagującego zdrowy styl życia wyłoniono dwie zwycięskie inicjatywy:

Wampiriada – projekt Wampiriada był wydarzeniem, które odbywało się na wielu uczelniach w całym kraju. Wampiriada stwarzała  możliwość honorowego oddawania krwi zarówno stacjonarnie, jak i w krwiobusach. Projekt działał także we współpracy z RCKiK. Celem inicjatywy było przede wszystkim pozyskanie jak największej liczby dawców krwi oraz uzbieranie jak największej ilości krwi, która została by przekazana ludziom, którzy najbardziej jej potrzebują. Celem projektu było również zachęcenie do dbania o przyrodę, zwrócenie uwagi na segregowanie śmieci. Projekt miał za zadanie reklamować zdrowy tryb życia oraz zdrowe odżywianie. Głównymi koordynatorkami konkursu były Małgorzata Sarna oraz Agata Zając, a sam projekt realizowany był przez NZS UAM. Projekt został zakończony  28.11.2019.

Program: Sieć przyjaciół zdrowia psychicznego – projekt ten będzie działał na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2019/2020. Polega on na przeszkoleniu grupy studentów, aby mogli służyć wsparciem dla swoich rówieśników zmagających się z problemami psychicznymi. Osoby te występować będą w roli przyjaciół-opiekunów, którzy to będą mieli za zadanie, np. zaprowadzenie innych studentów na wizyty u psychologa, utrzymywanie z nimi stałego kontaktu, wspierania ich w trudnościach życia codziennego, pomoc przy formalnościach związanych z życiem uniwersyteckim. Na każdym kolejnym etapie, projekt będą wspierać osoby zajmujące się zawodowo tym obszarem życia. To one przekażą opiekunom niezbędną i kompleksową wiedzę na temat najczęstszych zaburzeń i ich typowych objawów, a także przeszkolą tak, aby mogli jak najlepiej wspierać swoich podopiecznych. Równocześnie prowadzona jest kampania w mediach społecznościowych, która za cel stawia zachęcanie młodych do tego, aby w razie trudności zwracali się o pomoc, a tym samym podjęta zostanie próba walki ze stygmatyzacją osób, które napotykają problemy.

Cały artykuł o nagrodzonych projektach dostępny na  Uniwersyteckie.pl

Fot. Przemysław Stanula