Data publikacji w serwisie:

List Rektora z 14 października 2020 r.

Szanowni Państwo Pracownicy,

Drogie Studentki i Drodzy Studenci!

Jutro rozpoczynamy zajęcia dydaktyczne, w większości w formie zdalnej. To jedyna możliwa decyzja w sytuacji, gdy pobity został kolejny smutny rekord liczby zakażeń. W sobotę Poznań prawdopodobnie znajdzie się w tzw. czerwonej strefie. Pracownicy służby zdrowia z wielką ofiarnością walczą z epidemią, ale ich możliwości są ograniczone – Polska była przygotowana na zakażenia na poziomie 2 tysięcy dziennie.

Wszyscy czujemy niepokój, wszyscy czujemy się bezradni. Niemal codziennie dowiadujemy się o zakażeniu koleżanki, przyjaciela, kogoś z rodziny, sąsiada – także na Uniwersytecie co dzień pojawiają się nowe przypadki. Reagujemy na nie błyskawicznie: delegując wybranych pracowników do pracy zdalnej, zamykając poszczególne jednostki i biura. Oczywiście, wszystkim nam utrudnia to pracę i naukę, podobnie jak cały szereg zaleceń i restrykcji, wprowadzanych w komunikacie Rektora [tutaj należy kliknąć, aby przejść do komunikatu] (postanowiłam przedłużyć ich obowiązywanie do końca października). Pracowników administracji proszę także o przestrzeganie obostrzeń wynikających z komunikatu Kanclerza z dnia 28 września br. Wszystkie te działania to kwestia naszej odpowiedzialności za siebie i innych.

Niewiele możemy zrobić w walce z wirusem, ale jednak coś możemy: nośmy maseczki, zachowujmy dystans dwóch metrów, dezynfekujmy ręce. Informujmy administrację budynków o naszej obecności – w trosce o to, byśmy jak najszybciej mogli przekazywać Państwu informację o ewentualnym zagrożeniu. Ograniczajmy spotkania, także te towarzyskie. Stosowanie tych zaleceń jest jedyną powszechnie dostępną bronią w walce z koronawirusem, a równocześnie wyrazem troski o innych.

Dziś Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela – nasze wspólne święto. Przebiega ono nie tylko w cieniu pandemii, ale i niepokoju o przyszłość polskiej nauki i edukacji. Obawiamy się nie tylko o skutki zmian strukturalnych, ale także o zachowanie podstawowych wartości: autonomii uczelni, wolności nauki, poszanowania praw człowieka, edukacji wolnej od ideologii, tolerancji dla mniejszości. To wartości cenne dla naszej społeczności.

Życzę wszystkim Państwu zdrowia, siły, wytrwałości i niegasnącej nadziei. Dbajmy o siebie wzajemnie, bo w trudnych czasach wzajemna życzliwość, pomoc i uśmiech – nawet spod maseczki – mają wartość nie do przecenienia.

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Rektor