Data publikacji w serwisie:

Listopadowy numer Życia Uniwersyteckiego

Najnowszy numer „Życia Uniwersyteckiego” poleca się do czytania na listopadowe długie wieczory. Miesięcznik jest już dostępny na naszej stronie: uniwersyteckie.pl. Zapraszamy do lektury.

W numerze powracamy do Inauguracji nowego roku akademickiego i wspominamy najważniejsze punkty tej uroczystości. Na naszych stronach dostępne jest przemówienie Pani Rektor prof. Bogumiły Kaniewskiej, a także wystąpienia dwojga naukowców nagrodzonych medalem „Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis” fizyczki prof. Małgorzaty Śliwińskiej-Bartkowiak oraz filologa klasycznego prof. Ignacego Lewandowskiego. Na naszych stronach relacjonujemy też uroczystość otwarcia Centrum Szyfrów Enigma.

Strony poświęcone nauce otwiera prof. UAM Alina Zajadacz z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych. Pani Profesor opowiada o nowym projekcie „UNESCO sites – balanced and sustainable tourism development” poświęconym zrównoważonemu rozwojowi miejscowości wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Prof. UAM Michał Michałowski odkrywa kulisy pewnego kosmicznego nieporozumienia. A prof. Iwona Markuszewska z Pracowni Teledetekcji Środowiskowej i Gleboznawstwa opowiada o dwóch projektach finansowanych ze środków ID-UB, które realizuje w ramach międzynarodowej współpracy w Katalonii i Finlandii. Granty dotyczą  krajobrazu emocjonalnego i więzi człowieka z przyrodą.

- Sami kształtujemy aerobiologiczne środowisko, w jakim żyjemy. Warto wiedzieć na co jesteśmy uczuleni oraz które rośliny są alergenne, zanim posadzimy je w ogrodzie - mówi dr Łukasz Grewling, kierownik Laboratorium Aerobiologii UAM. Dr Grewling przez kolejne 4 lata będzie prowadził projekt OPUS, finansowany przez NCN, którego głównym zadaniem będzie określenie, jakim zmianom podlegają białka alergenne w ziarnach pyłku.

„Tłumaczenie ustne a stres” – o pracy tłumacza opowiada dr Paweł Korpal z Wydziału Anglistyki. Z wywiadu dowiemy się m.in. jak radzić sobie ze stresem związanym z tłumaczeniem ustnym.

W numerze znalazł się też wywiad z prof. Hieronimem Maciejewskim, nowym dyrektorem Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego: „Sukces tkwi w zespole”. Profesor opowiada nam o przyszłości Parku i strategii na najbliższe lata .

A na koniec „Zakład Graficzny UAM przechodzi do historii”. Dla nas tę historię relacjonuje Adriana Machowiak – ostatnia kierowniczka.

O tym wszystkim przeczytacie na naszych stronach. Numer dostępny na stronie Uniwersyteckie.pl.

tekst i fot.: Magdalena Ziółek