Data publikacji w serwisie:

Ludzie kopiują zachowania sztucznej inteligencji

W czasopiśmie „Frontiers in Psychology” zostały opublikowane wyniki badań prof. UAM dr hab. Michała Klichowskiego z Wydziału Studiów Edukacyjnych, które pokazują, że ludzie kopiują zachowanie sztucznej inteligencji.

Wiele lat temu badacze zajmujący się psychologią społeczną opisali mechanizm rządzący zachowaniem człowieka nazywany „społecznym dowodem słuszności” (ang. social proof). Teoria ta ukazuje, że w sytuacji niepewności i braku obiektywnych lub wystarczających danych odnośnie tego, jak się zachować, czy co robić, źródłem informacji staje się postępowanie innych ludzi.

- W takich sytuacjach ludzie najczęściej całkowicie rezygnują z własnych ocen i kopiują działania innych. Taki konformizm motywowany jest potrzebą podjęcia słusznego i odpowiedniego działania oraz poczuciem, że oceny sytuacji konstruowane przez innych są bardziej adekwatne, niż własne. Efekt ten jest tym większy, im sytuacja jest bardziej niepewna lub kryzysowa (występuje poczucie zagrożenia), im decyzja jest bardziej pilna, a poczucie kompetencji w zakresie tej decyzji niższe – podkreśla prof. UAM dr hab. Michał Klichowski.

Rodzi się zatem pytanie, czy zachowanie, opinia czy decyzja sztucznej inteligencji, która stała się częścią naszego codziennego życia, może być dla ludzi podobnym źródłem informacji o tym, jak postępować. Profesor przeprowadził cykl eksperymentów, w których udowodnił, że tak właśnie jest. Co więcej, uzyskane przez niego wyniki pokazują, że ludzie potrafią skopiować nawet całkowicie irracjonalne i pozbawione sensu zachowanie sztucznej inteligencji.

- Ufają jej tak bardzo, że nawet w sytuacji absolutnie kryzysowej, gdy trzeba podjąć decyzję dotyczącą ludzkiego życia, potrafią bezkrytycznie zrobić to, co sugeruje sztuczna inteligencja, pomimo, że postuluje coś całkowicie absurdalnego – mówi.

Cały artykuł na uniwersyteckie.pl

tekst: Jagoda Haloszka