Data publikacji w serwisie:

MaMLiSE wyszkoli nauczycieli

Jak lepiej i skuteczniej nauczać cudzoziemskie dzieci dowiedzą się nauczyciele, którzy wezmą udział w projekcie UAM dofinansowanym z Programu Erasmus+.

Projekt MaMLiSE (Majority and Minority Languages in School Environment: Helping teachers, pupils and parents), przygotowany na Wydziale Neofilologii UAM otrzymał dofinansowanie od Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w ramach akcji 2 – Partnerstwa strategiczne, Edukacja szkolna – KA201.

Projekt daję szansę na wypełnienie luki w kształceniu i dokształcaniu nauczycieli. Głównym jego celem jest przygotowanie narzędzi szkoleniowych na potrzeby przyszłych i już czynnych zawodowo nauczycieli, którzy uczą klasy obejmujące dzieci cudzoziemskie. Dzięki szkoleniom przygotowanym w projekcie nauczyciele zapoznają się ze sposobami dostosowywania materiałów dydaktycznych z różnych przedmiotów do poziomu znajomości języka urzędowego przez tę szczególną grupę uczniów.  Dodatkowo partnerzy projektu opracują materiały dydaktyczne dla uczniów cudzoziemskich z wybranych przedmiotów oraz przygotują zestaw filmików dla rodziców cudzoziemskich, przedstawiających, jak prowadzić rodzinną politykę językową.

Partnerami projektu są Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (partner wiodący), Uniwersytet w Bielefeld (Niemcy), Uniwersytet w Bremie (Niemcy), Uniwersytet w Limerick (Irlandia), Centrum Kształcenia Informatycznego dla Nauczycieli (Grecja), Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Gimnazjum Interkulturowe w Janinie (Grecja).

Przedstawicielkami naszej uczelni w projekcie są prof. UAM Anna Szczepaniak-Kozak (Kierowniczka projektu, ILS UAM), prof. UAM Sylwia Adamczak-Krysztofowicz (ILS UAM), prof. UAM Emilia Wąsikiewicz-Firlej (IFRosiU UAM), oraz mgr Anna Berezowska (Kierowniczka Biura projektu, ILS UAM).

fot. freepik.com