Data publikacji w serwisie:

Mapuj klimat w Poznaniu i aglomeracji

Mapuj klimat - mieszkasz w Poznaniu lub w aglomeracji poznańskiej i na co dzień odczuwasz zmiany klimatu w swoim otoczeniu? Podziel się wiedzą z naukowcami z UAM. W ten sposób możesz pomóc wypracować rozwiązania, które pozytywnie wpłyną na stan otoczenia, w jakim żyjesz.

Od lat dotykają nas fale upałów, susze, wichury, gwałtowne opady, smog i inne uciążliwe zjawiska. Wszystkie one wiążą się z ociepleniem klimatu, na którego skutki jesteśmy coraz bardziej narażeni. Jak sobie z nimi radzić? Naprzeciw tej potrzebie wyszli europejscy naukowcy z projektem TeRRIFICA finansowanym z programu Horyzont 2020 UE, a wśród nich badacze z Wydziału Geografii Społeczni-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej pod kierownictwem prof. Pawła Churskiego.

Pierwszy etap projektu polega na zidentyfikowaniu zmian klimatycznych dotkliwych dla mieszkańców. Do tego celu służy aplikacja do powszechnego zbierania informacji za pośrednictwem internetu (crowdmapping). W akcji Mapuj klimat może wziąć udział każdy wchodząc na stronę http://mapujklimat.terrifica.eu/ i zaznaczajac miejsca w Poznaniu i na terenie aglomeracji poznańskiej, gdzie obserwujemy zarówno korzystne, jak i niekorzystne zmiany dotyczące jakości powietrza, wody, temperatury, gleby oraz zjawisk związanych z wiatrem.

- Nie ma dobrych czy złych odpowiedzi oraz opinii. To są tylko i wyłącznie twoje osobiste doświadczenia związane ze zmieniającym się klimatem - przekonują naukowcy.

To nie wszystko - w dalszym etapie naukowcy zaproszą osoby, które zaznaczyły punkty na mapie do wspólnego wypracowania działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu bądź im przeciwdziałania.

Gorąco zachęcamy do udziału w akcji Mapuj klimat - http://mapujklimat.terrifica.eu

Więcej o projekcie TeRRIFICA napiszemy w październikowym numerze Życia Uniwersyteckiego.

tekst: Ewa Konarzewska-Michalak