Data publikacji w serwisie:

Marcin Witkowski. Gwiazda marketingu 2020

Marcin Witkowski z Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej UAM został ,,Gwiazdą umiędzynarodowienia 2020’’. Nagroda przyznawana jest przez Kapitułę, w której reprezentowane są główne polskie instytucje i organizacje zaangażowane w rozwój umiędzynarodowienia: MNiSW, KRASP NAWA, FRSE, Perspektywy, IROs Forum, Parlament Studentów RP.

Marcin – na co dzień sąsiad redakcji Życia Uniwersyteckiego – otrzyma nagrodę w kategorii ,,Gwiazda marketingu’’ Gala finałowa Nagrody "Gwiazdy Umiędzynarodowienia / Internationalization Stars" odbędzie się 27 stycznia w Łodzi podczas konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2020"

Misją tej nagrody jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja osób mających wybitne osiągnięcia w umiędzynarodowieniu polskich szkół wyższych. – Nagroda promuje osoby, które ucieleśniają idee otwartości polskiego środowiska akademickiego na świat. To ważne dla środowiska wyróżnienie, ponieważ praca wkładana w umiędzynarodowienie uczelni jest często niedostrzegana, a przecież ma kluczową wartość – podkreśla dr Bianka Siwińska, dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, członkini Kapituły Nagrody.

Honorowy patronat nad nagrodą sprawują wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin i przewodniczący KRASP prof. dr hab. inż. Jan Szmidt.

Cały artykuł dostępny na Uniwersyteckie.pl