Data publikacji w serwisie:

Marcowe Życie Uniwersyteckie

Łamy marcowego numeru Życia Uniwersyteckiego udostępniliśmy naukowym blogerom, pasjonatom przybliżającym społeczeństwu najnowsze odkrycia i komentujących ciekawe zjawiska. Warto dowiedzieć się, czym żyją popularyzatorzy wiedzy.

Piszemy również o archeologicznych odkryciach prof. Rafała Kolińskiego i jego nowoczesnym projekcie "The Gate to Mesopotamia". Zapraszamy do przeczytania wywiadu z prof. Marią Ziółek, która otrzymała doktorat honoris causa na uczelni w Madrycie. O opinię na temat tworzenia szkół dziedzinowych poprosiliśmy prof. Katarzynę Dziubalską-Kołaczyk, dziekan Wydziału Anglistyki. Prof. Kwiek komentuje listę wydawnictw monografii naukowych opublikowaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W nowym numerze nie mogło zabraknąć rozmów z młodymi, obiecującymi naukowcami - dr Agatą Szczeszak, która pracuje nad świecącym papierem oraz dr. Adamem Gorczyńskim, laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów za pracę doktorską poświęconą sieciom supramolekularnym. Przedstawiamy również postać Arlety Bojke, absolwentki UAM, znanej dziennikarki i korespondentki wojennej, a także wracamy do historii, by przypomnieć prof. Antoniego Peretiatkowicza, rektora dwóch poznańskich uczelni.

To oczywiście nie wszystko, piszemy o wielu interesujących uniwersyteckich wydarzeniach. Jest co czytać - zapraszamy do lektury!