Data publikacji w serwisie:

Prof. Pyżalski: Przemoc rozgrywa się w mikroskali

Wszyscy widzą czynną przemoc: fizyczną, werbalną, a nawet cyberagresję. Natomiast umyka uwadze coś, co jest początkiem, co stanowi korzeń problemu czyli tzw. przemoc relacyjną polegającą na wykluczeniu kogoś z grupy - z prof. Jackiem Pyżalskim z WSE rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak.

- Bada pan różne zjawiska w internecie, ale o panu również mówi się w sieci. Na przykład o nagrodzie im. prof. Tomasza Hofmokla. Co to za nagroda i za co ją pan otrzymał?

Ta nagroda jest dla mnie bardzo istotna. Przyznała ją NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy) z okazji 25-lecia funkcjonowania tej instytucji. To czołowa placówka w kraju, która zajmuje się szeroko rozumianym bezpieczeństwem w sieci. Nagrodę otrzymały trzy osoby, ja w kategorii: społeczeństwo informacyjne. W uzasadnieniu wskazywano na moje  badania z ostatnich dziesięciu lat związane z funkcjonowaniem dzieci i młodzieży online. Najwięcej uwagi poświęciłem w tym czasie eksploracji zjawiska agresji elektronicznej, którą niektórzy nazywają cyberprzemocą.

Właśnie wydaliśmy monografię w Wydawnictwie Naukowym UAM przedstawiającą polską część wyników badań zrealizowanych  w sieci naukowej EU Kids Online. To największe europejskie badania porównawcze dotyczące aktywności funkcjonowania młodych ludzi w internecie. Większość badań, które prowadziłem miała charakter zespołowy. Kapituła zatem zdecydowała się nie tylko nagrodzić moje badania, ale także zespoły, w tym międzynarodowe, z którymi pracuję.

Cały wywiad dostępny na Uniwersyteckie.pl

fot. Adrian Wykrota