Data publikacji w serwisie:

Kanclerz dr Marcin Wysocki. Minął rok na urzędzie

Szanowni Państwo, minął już rok, od kiedy Rektor UAM po uzyskaniu rekomendacji komisji konkursowej i zgody Senatu UAM zatrudnił mnie na stanowisku kanclerza naszej uczelni. Dobrze pamiętam zobowiązania, które prezentowałem podczas postępowania konkursowego i do których zobowiązałem się także przed Państwem na łamach wrześniowego wydania „Życia Uniwersyteckiego”. Mija pierwszy rok – a zatem czas powiedzieć: „sprawdzam”.

Z pewnym opóźnieniem, bo z dniem 1 października (a nie jak deklarowałem od stycznia br.), wejdą w życie zmiany organizacyjne w administracji centralnej. Niedługo będą ogłaszane informacje o osobach kierujących poszczególnymi strukturami (nierzadko są to osoby pozyskane w wyniku rozstrzygniętych konkursów) oraz o nowym przebiegu części procesów organizacyjnych.

W tym roku, w wyniku prowadzonych rozmów w gronie rektorskim i późniejszych konsultacji ze związkami zawodowymi działającymi w UAM, udało się istotnie podnieść poziom wynagrodzeń w grupie pracowników niebędących nauczycielami. W szczególności cieszę się, że część środków na wzrost wynagrodzeń została oddana do dyspozycji kierowników na podwyżki uznaniowe, celem wyrównania różnic w zarobkach między pracownikami o podobnych umiejętnościach, kwalifikacjach i doświadczeniu, zatrudnionych w danej jednostce. Cieszę się również z wdrażanego z dniem 1 października br. ruchomego czasu pracy dla części z tej grupy pracowników. To jedno z działań, które mają poprawić warunki pracy na uniwersytecie i w sposób pozapłacowy motywować do pracy dla UAM.

Zmiany w obszarze elektronizacji procesów wewnątrz uczelni nie postępują, niestety, tak szybko jak planowałem. Z uwagi na trwające (i w niektórych obszarach przedłużające się) prace nad wdrożeniem nowej wersji systemu Axapta, czasowo wstrzymane zostały prace nad elektronicznym obiegiem umów cywilno-prawnych czy wniosków o wyjazdy zagraniczne. W międzyczasie zakończyliśmy prace nad wdrożeniem systemu do zarządzania konferencjami naukowymi, w tym do dokonywania płatności za uczestnictwo kartami płatniczymi i przelewami elektronicznymi. Te rozwiązania pilotażowo zostały już uruchomione. Wdrożony w zeszłym roku system do elektronicznego zarządzania dokumentami EZD, jak wskazują dane z systemu, jest wykorzystywany w coraz większej liczbie procesów z udziałem administracji centralnej i między jej jednostkami. W tym miejscu chciałbym ponownie zachęcić do kierowania do władz rektorskich, kanclerskich i jednostek administracji wszelkich pism, wniosków i podań poprzez EZD. Zapewniam, że ten sposób procedowania zapewni szybszą obsługę.

Cały tekst dostępny na Uniwersyteckie.pl