Data publikacji w serwisie:

Święto administracji

Z Karoliną Domagalską-Nowak, kierowniczką Biura Obsługi WSE i przewodniczącą Komitetu programowo-organizacyjnego III Forum Administracji, rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak.

Jak narodziła się idea Forum Administracji? 

- Kilka lat temu prof. Katarzyna Górak-Sosnowska zorganizowała Ogólnopolskie Forum Dziekanatów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na którym omawiano kwestie merytoryczne łączące pracowników dziekanatów działających w rygorze tych samych przepisów. To spotkanie było bardzo budujące, bo pokazało wspólnotowość problemów i jednocześnie różnorodność stosowanych rozwiązań, a także to, że warto rozmawiać, by w pracy nie wyważać otwartych drzwi.

Natalia Czerwińska z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej postanowiła zorganizować podobne forum na potrzeby UAM. Pierwsze spotkanie adresowane do pracowników dziekanatów odbyło się na tym właśnie wydziale w formule konferencji. Drugie forum, zorganizowane w 2021 roku, koncentrowało się wokół problemów w pracy administracji związanych z pandemią covid-19. Mieliśmy coraz więcej zgłoszeń, a oprócz prelekcji odbył się wtedy cykl warsztatów przygotowanych przez koleżanki z Sekcji Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego, Klaudię Łęcką i Joannę Dembińską, inspirowanych doświadczeniami pracowników UAM.

W styczniu 2022 roku prorektor prof. Joanna Wójcik, entuzjastka i jedna z matek chrzestnych forum, spotkała się z nami, by omówić plany na kolejny rok. Padły wtedy słowa, że forum ma być świętem administracji, dniem, który jest przygotowany przez administrację dla niej samej. Tak narodziła się idea tegorocznego forum, które odbywa się pod hasłem „Przyjaźnie i profesjonalnie”. Tacy chcemy być wobec siebie samych oraz naszych szeroko rozumianych klientów.

Czym różni się ta edycja od poprzednich? 

- Jest to pierwsze forum dla całej administracji UAM. Kanclerz Marcin Wysocki już przy okazji organizacji drugiego spotkania mówił, że nie powinniśmy się zamykać w gronie pracowników biur obsługi wydziału i biur obsługi studentów. Takie podejście zupełnie zmieniło nasz sposób myślenia o forum i jego organizacji. Teraz mamy do czynienia z imprezą o zupełnie innej skali – w drugim forum uczestniczyło ponad 160 osób i wtedy wydawało nam się, że to bardzo dużo. W tej chwili mówimy o około 450 uczestnikach. Musieliśmy wybrać taką tematykę, która byłaby w miarę uniwersalna i przydatna dla wszystkich pracowników. Skupiliśmy się na dwóch obszarach: poprawie procesów i działaniu organizacji oraz na pracowniku – jego wiedzy i umiejętnościach. Chcę podkreślić, że gdyby nie zespół ponad 20 pracowników administracji, którzy zaangażowali się w organizację forum, to spotkanie nigdy nie doszłoby do skutku.

Cała rozmowa dostępna na stronie: https://uniwersyteckie.pl/karolina-domagalska-nowak-swieto-administracji

fot. Adrian Wykrota