Data publikacji w serwisie:

MUAM. Druga faza projektowa

W Muzeum UAM rozpocznie się wkrótce druga faza projektowa. Muzeum powstaje, a wraz z nim ekspozycja stała.

Punktem wyjścia do zbudowania wystawy głównej Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest historyczna architektura budynku i zachowany w dużej mierze wystrój przyziemia Banku Spółek Raiffeisena (obecnie Collegium Iuridicum), jak np.: historyczne klatki schodowe, wnęki i zdobienia ścian i sufitów, pilastry, boazerie, posadzki czy drzwi. Te i inne zdobiące kondygnację elementy zostaną poddane renowacji.

Zagadnienia będą prezentowane z wykorzystaniem oryginalnych eksponatów i przy użyciu nowoczesnych środków prezentacji multimedialnej. Zwiedzający zapozna się z wczesnymi tradycjami intelektualnymi Poznania. Pozna okoliczności powstania Uniwersytetu i jego dzieje w kolejnych dziesięciu dekadach istnienia. Po czasy obecne. Ukażemy znaczenie tej uczelni dla kraju, regionu i miasta. Muzeum będzie poświęcone historii Uniwersytetu jako całości. Zostaną przy tym uwzględnione zmiany w jego strukturze. Prezentowane będą poszczególne dziedziny nauki. Przedstawimy sylwetki naukowców, ich dokonania, odkrycia i wynalazki. Zaprezentujemy środowisko studenckie i ważne wydarzenia. Ukażemy odbiorcy obecne i dawne siedziby. Wybierzemy interesujące miejsca, w tym m.in.: mieszkania profesorów, stołówki, kawiarnie, teatry, kluby, punkty spotkań itp.

Naszym założeniem jest uniwersalność ekspozycji. Wystawa będzie kierowana do szerokiej grupy odbiorców. Od dzieci szkolnych, po międzynarodowe środowisko akademickie, przedstawicieli instytucji państwowych i poważnych podmiotów niepaństwowych. Wesprzemy Uniwersytet w działaniach, które prowadzą do tego, że młodzi ludzie z Polski i Europy chcą w nim studiować i uważają go za świetne miejsce w okresie ich najbardziej intensywnego rozwoju intelektualnego, który będzie rzutować na ich życie zawodowe.

tekst: prof. Andrzej Gulczyński