Data publikacji w serwisie:

Na ratunek sercu

Projekt NanoHEART prof. Stefana  Jurgi został wybrany do realizacji w ramach polsko-chińskiego konkursu bilateralnego. Zespół naukowców zamierza opracować wielofunkcyjne nanosystemy do diagnostyki i terapii chorób niedokrwiennych serca.

Konkurs, który wyłonił siedem najlepszych projektów, został ogłoszony przez NCBiR wspólnie z Ministerstwem Nauki i Technologii ChRL. Jeden z wybranych projektów poprowadzą specjaliści z UAM we współpracy z badaczami z Uniwersytetu w Tiencin. Zespół będzie tworzyć nanosystemy, służące do diagnostyki i leczenia choroby niedokrwiennej serca z wykorzystaniem wielofunkcyjnych nanocząstek. Połączenie kompetencji naukowych oraz doświadczeń w medycynie regeneracyjnej obu ośrodków może przyczynić się do tego, że w przyszłości nanomateriały będą szerzej wykorzystywane w leczeniu ludzi. Warto wyjaśnić, że medycyna regeneracyjna dąży do uzyskania jak najmniej inwazyjnych procedur diagnozowania i leczenia chorób.

Jak dotąd nanomateriały są stosowane głównie w diagnostyce i leczeniu nowotworów. Technologia ta jednak może znaleźć zastosowanie również w przypadku chorób układu krążeniowego, a szczególnie choroby niedokrwiennej serca, nadal będącej jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie.

Na przeszkodzie szerokiemu wykorzystaniu nanomateriałów stoi m.in. brak odpowiedniej oceny ich bezpieczeństwa. Projekt NanoHEART może częściowo wypełnić tę lukę, ponieważ jeden z jego etapów będzie polegał na ustanowieniu procedur oceny bezpieczeństwa biologicznego i wpływu nanomateriałów w chorobach niedokrwiennych serca. Naukowcy zbadają wpływ nanomateriałów na komórkowych modelach in vitro ludzkich komórek serca, jak i modelach zwierzęcych in vivo.

Cały artykuł dostępny na www.uniwersyteckie.pl

tekst: Ewa Konarzewska-Michalak

fot. Adrian Wykrota