Data publikacji w serwisie:

Nagroda Centrum Badań Migracyjnych UAM za najlepszą pracę dyplomową o tematyce migracyjnej

Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza osoby studiujące, absolwentów i absolwentki poznańskich uczelni do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę licencjacką i najlepszą pracę magisterską poświęconą tematyce migracyjnej.

Konkurs jest zachętą do podejmowania zagadnień migracyjnych w pracach dyplomowych.

Kto może wziąć udział w konkursie?

  • Autorzy i autorki prac licencjackich i magisterskich obronionych na poznańskich uczelniach, na wszystkich kierunkach studiów, w 2022 roku, których głównym tematem są zagadnienia migracyjne.

Formularz zgłoszeniowy wypełnia autor/autorka pracy, natomiast zgłoszenia dokonuje promotor/promotorka lub recenzent/recenzentka pracy na załączonym formularzu.

Zgłoszenia można nadsyłać do 30 kwietnia 2023 roku na adres: cebam@amu.edu.pl

W konkursie przyznane zostaną dwie nagrody: za najlepszą pracę licencjacką w wysokości 1000 PLN oraz za najlepszą pracę magisterską w wysokości 2000 PLN.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy na stronie: https://bit.ly/43GfyOo