Data publikacji w serwisie:

Nagrody dla poznańskich fizyków

Prof. Wojciech Nawrocik i prof. Henryk Drozdowski z Wydziału Fizyki UAM otrzymali nagrody Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Wyróżnienia wręczono podczas jubileuszowego 46. Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich w Warszawie upamiętniającego 100-lecie istnienia Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Prof. Wojciech Nawrocik dostał nagrodę specjalną Polskiego Towarzystwa Fizycznego za rok 2020 za wybitne osiągnięcia w popularyzacji fizyki oraz za organizację przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym popularyzujących nauki przyrodnicze w Polsce.

Laudację wygłosiła Stefanie Shlunk prezydent Science on Stage Europe:

- Prof. Wojciech Nawrocik zainaugurował w 2000 roku program Fizyka na Scenie w Polsce. Pod jego kierownictwem wybierano najlepszych polskich nauczycieli fizyki na międzynarodowe konferencje Physics on Stage. Dał polskim nauczycielom szansę zaprezentowania doskonałych pomysłów dydaktycznych na poziomie europejskim i pozwolił im przenieść pomysły zdobyte w trakcie festiwali na lekcje. Wojciech razem z zespołem zwanym Krajowym Komitetem Organizacyjnym wybrał grupę najlepszych polskich nauczycieli fizyki na festiwal w CERN w latach 2000, 2002-2003. Kiedy organizacja stała się dostępna dla nauczycieli wszystkich przedmiotów przyrodniczych i nazwana Science on Stage, Wojciech i jego zespół nadal byli z nami. Przygotowując kolejne festiwale międzynarodowe Wojciech organizował krajowe festiwale Fizyka na Scenie w Polsce. Uczestniczyłam w jednym z nich kilka lat temu i naprawdę mi się podobało. Panowała tam wspaniała atmosfera.

Warto dodać, że w kolejnych latach prof. Wojciech Nawrocik angażował się w rozwój organizacji non-profit Science on Stage Europe.

Prof. Henryk Drozdowski otrzymał nagrodę za popularyzację fizyki oraz medal im. Krzysztofa Ernsta za rok 2020 za zaangażowanie, pasję oraz umiejętność wzbudzania fascynacji zjawiskami fizycznymi poprzez wybitną i wszechstronną działalność popularyzującą fizykę.

Medale jubileuszu 100-lecia PTFP przyznano pracownikom Wydziału Fizyki. Wśród nagrodzonych znaleźli się: prof. Ryszard Naskręcki, prof. Henryk Drozdowski oraz prof. Andrzej Dobek.