Data publikacji w serwisie:

Naukowe gwiazdy w Auli UAM

W międzynarodowej konferencji naukowej "Uniwersytety w poszukiwaniu doskonałości" uczestniczyły naukowe gwiazdy światowego formatu. Wszystkich łączyło jedno. Są doktorami honoris causa poznańskich uczelni.

- Zaprosiliśmy siedmioro honorowych doktorów naszych uczelni, światowej sławy specjalistów w swoich dziedzinach – mówił niedawno prof. Ryszard Naskręcki, Prorektor UAM ds. nauki i współpracy międzynarodowej, a jednocześnie główny sprawca przedsięwzięcia.

- Plany na przyszłość w przypadku instytucji naukowych to przede wszystkim dążenie do doskonałości naukowej - zaczął swe krótkie wystąpienie Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki - Ta doskonałość naukowa przekłada się na wyższą jakość kształcenia. Dzisiaj każda z naszych uczelni o tej doskonałości może myśli trochę inaczej, ale UAM z jednej strony zabiega o status uczelni badawczej, z drugiej strony chce być uczelnią włączoną do sieci uniwersytetów europejskich, a wspólnie jako uczelnie Poznania myślimy o federacji naszych uczelni. Bo to też sposób na połączenie naszych potencjałów i zwiększenie efektywności. Szukając doskonałości chcemy się poradzić doskonałych uczonych...

Prorektor Ryszard Naskręcki przedstawiając zadania konferencji zaczął od cytatu.

- Salvadore Dali, kiedy pytano go jaki ma plan na siebie, zawsze odpowiadał ,,Plan na dziś, to jutro'' - mówił prorektor - Chcemy, aby konferencja która odbywa się w przeddzień magicznej daty jubileuszu pomogła naszym poznańskim uniwersytetom w tej nowej drodze do doskonałości. Chcemy stawać się doskonalsi, zarówno w wymiarze instytucjonalnym, jako uniwersytety, ale stawać się doskonalsi również w wymiarze indywidualnym.

Cały artykuł dostępny na Uniwersyteckie.pl

tekst: Krzysztof Smura

fot. Adrian Wykrota