Data publikacji w serwisie:

Nowy numer Życia Uniwersyteckiego

Twarzą lutowego numeru Życia Uniwersyteckiego jest prof. Bogdan Marciniec, wybitny chemik, laureat „polskiego Nobla”, który wytyczył szlak łączący naukę z biznesem na Uniwersytecie.

- WCZT to chyba moje ostatnie, najmłodsze naukowe dziecko. To ciąg dalszy PPNT, który stał się naszą wizytówką w Unii Europejskiej - powiedział Rektor UAM w latach 1988-1990.

Prof. Marciniec to niejeden chemik, o którym piszemy w lutowym numerze. Rozmawiamy m.in. z Martyną Szymańską, doktorantką IV roku Wydziału Chemii, laureatki stypendium rektora dla najlepszych doktorantów oraz ministerialnego Preludium, o jej projekcie poświęconym metaloterapeutykom, które stosuje się do zwalczania chorób nowotworowych lub pochodzenia bakteryjnego.

Natomiast Dr Marcin Runowski we współpracy z grupą badawczą Spektroskopii Optycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu La Laguna w Hiszpanii odkrył nową, nieznaną metodą monitorowania ultra niskiego ciśnienia (próżni) w makro i mikro-skali, przy pomocy spektroskopii luminescencyjnej. Odkrycie to można wykorzystać m.in. w górnictwie do konstrukcji czujnika metanu.

Nadal pozostajemy w świecie nauk ścisłych. Fizyk Prof. Marek Szafrański, jeden ze100 najczęściej cytowanych badaczy na UAM mówi, jak od kuchni wygląda praca fizyka eksperymentalnego. Naukowiec odkrył własności ferroelektryczne w  dziesięciu materiałach - tego typu układy wykorzystywane są w  technologiach kosmicznych oraz w lotnictwie.

Przenosimy się na Daleki Wschód - dr Iga Rutkowska, laureatka Nagrody Specjalną za zasługi dla Miasta Sakata zabiera nas za kulisy japońskiego teatru kabuki.

Prof. Anna Musiała, najmłodsza profesorka na Wydziale Prawa i Administracji uważa, że nie ma wolności ani standardów w nauce prawa pracy. Laureatka Nagrody im. Anieli hrabiny Potulickiej za wybitne osiągnięcia naukowe dzieli się swoimi obserwacjami i doświadczeniami.

Prof. UAM Monika Miazek-Męczyńska wydała drugi tom fraszek inspirowanych sentencjami łacińskimi: „Silva rerum 2 czyli łacina bryka w puszczach, w zagajnikach”. Obie książki, które cieszą się popularnością udowadniają, że łacina wcale nie jest nudna.

Wracamy do interesującego projektu “Gdy nauka jest kobietą”. Prof. Grażyna Gajewska pozyskała grant z Université Paris Dauphine, który pozwoli poszerzyć obszar badań o doświadczenia naukowczyń pracujących na Wydziale Matematyki i Informatyki oraz na Wydziale Fizyki.

Polecamy artykuł Joanny Jodełki o hrabinie Helenie z Dąmbskich Święcickiej, żonie Heliodora Święcickiego, założyciela i pierwszego rektora Uniwersytetu Poznańskiego. To opowieść o kobiecie, która oświadczyła się swojemu ginekologowi.

To oczywiście tylko wybrane artykuły z Życia Uniwersyteckiego. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z całym numerem - egzemplarz online dostępny na www.uniwersyteckie.pl.