Data publikacji w serwisie:

Nowy rok akademicki na UAM oznacza zmiany

Nowy rok akademicki na UAM niesie z sobą znaczące zmiany. Nowa struktura organizacyjna to najważniejsza z nich, ale nie jedyna. Kolejne wyzwania przed nami, a wśród nich m.in. zdobycie statusu uczelni badawczej, międzynarodowy audyt Uniwersytetu, tworzenie nowych kierunków kształcenia w ramach Konsorcjum EPICUR. O tych wyzwaniach była mowa na konferencji prasowej w Collegium Minus.

Od 1 października w życie wchodzi nowy statut, regulamin organizacyjny oraz rozporządzenia Rektora, które zmieniają strukturę organizacyjną UAM zgodnie z Ustawą o szkolnictwie wyższym i nauce.

- Uniwersytet będzie podzielony na pięć Szkół Dziedzinowych, kierowanych przez Prorektorów. W tym podziale odnosimy się do decyzji ministerialnej z 2018 roku, kiedy wprowadzono nowy katalog dziedzin i dyscyplin naukowych – wyjaśniał dziennikarzom Rektor UAM, prof. Andrzej Lesicki.

Już wkrótce dwadzieścia wydziałów dyscyplinowych kierowanych przez Dziekanów (w tym siedmiu nowych) będzie podlegało Szkołom: Nauk o Języku i Literaturze, Nauk Humanistycznych, Nauk Społecznych, Nauk Ścisłych oraz Nauk Przyrodniczych. Odtąd jednostki zamiejscowe w Słubicach, Pile, Kaliszu i Gnieźnie będą funkcjonowały jako filie UAM. Filia w Kaliszu nadal nazywać się będzie Wydziałem, choć bez statusu wydziału dyscyplinowego.

Już jutro 37 500 studentów rozpocznie nowy rok akademicki na UAM, z czego ponad 15 tys. na pierwszym roku studiów.

- Robimy wszystko, by proces dydaktyczny, który na skutek zmian będzie się toczył nieco inaczej, odbywał się spokojnie i bez wielkich rewolucji dla studentów. Mamy nadzieję, że podział na szkoły dziedzinowe znacznie usprawni zarządzanie dydaktyką i gospodarowania salami  - zapewniała Prorektor ds. studentów, prof. Bogumiła Kaniewska.

Cały artykuł dostępny na Uniwersyteckie.pl

tekst: Ewa Konarzewska-Michalak

fot. Przemysław Stanula, Biuro Prasowe UAM