Data publikacji w serwisie:

O równości w nauce na Laboratorium Kobiet UAM

V edycja Laboratorium Kobiet UAM odbyła się online pod hasłem “Nierówności ze względu na płeć w akademii. Diagnozy, wyzwania, dylematy i szanse”. Konferencję zadedykowano współpracowniczkom i studentkom z Ukrainy w geście solidarności.

- Tej debaty nie byłoby, gdyby nie koleżanki z Ukrainy - na wstępie powiedziała prof. Grażyna Gajewska. - Zanim zaczął się nasz projekt dotyczący monitoringu i audytu UAM realizowany był inny, mniejszy projekt. Był on poświęcony badaniom równościowym na dwóch wydziałach na naszym Uniwersytecie oraz na Uniwersytecie w Czerniowicach w Ukrainie. Projekt zakończył się 8 lutego. Było dla mnie niesamowitym przeżyciem, kiedy dwa tygodnie później zobaczyłam zupełnie inny Kijów i Czerniowce. Jedną z osób prowadzących projekt jest moja była studentka, którą uczyłam pięć lat.

Rektor UAM prof. Bogumiła Kaniewska otwierając konferencję podkreśliła, że wprowadzanie zmian równościowych jest procesem bardzo żmudnym, bo wymaga przemodelowania sposobu myślenia:

- Z jednej strony mamy wymogi prawne np. wprowadzenie gender equality plan w uczelniach, które chcą startować w konkursach Komisji Europejskiej - mówiła. - KE będzie też przykładała ogromną wagę w ocenie projektów do kwestii etyki pracy naukowej. Z drugiej strony podstawowym polem, na którym powinniśmy działać jest pole świadomości, a więc edukacja i rozmowa. Edukacja ta nie dotyczy tylko osób młodych, ale i osób zaawansowanych wiekiem, które dopiero w trakcie tych rozmów zdają sobie sprawę z pewnych problemów i zaczynają zmieniać swoje nastawienie.

Konferencja składała się z trzech części. W pierwszej prof. UAM Iwona Chmura-Rutkowska i dr Maciej Kokociński z Wydziału Socjologii przedstawili wnioski z Monitoringu warunków pracy i równego traktowania w UAM oraz porównali je z badaniami Narodowego Centrum Nauki - Raportem o funkcjonowaniu kobiet i mężczyzn w nauce, przeprowadzonymi w całym kraju.

- Interesują nas społeczne konsekwencje produkowania przez system jakim jest Uniwersytet wiedzy na temat nierówności, jak tworzy się w tym środowisku nowy dyskurs na temat nierówności. Porównanie dwóch analiz jest okazją do tego, by to zobaczyć - podkreśliła prof. Chmura-Rutkowska.

Cały artykuł na Uniwersyteckie.pl.

tekst: Ewa Konarzewska-Michalak