Data publikacji w serwisie:

O uniwersytecie przyszłości w Collegium Minus

„Uniwersytet XXI wieku: od Humboldta do uniwersytetu 4.0” to tytuł dwudniowej konferencji, która w Collegium Minus zgromadziła naukowców z Polski i nie tylko. Zebrani starają się odpowiedzieć na pytanie dotyczące sposobu organizacji i funkcjonowania uniwersytetu w XXI wieku.

Problem jest i to spory, bowiem jak zauważył prof. Jan Schmidt, przewodniczący KRASP, aż 38 procent Polaków uważa, że wykształcenie w niczym im nie pomaga.

Konferencję wpisującą się obchody stulecia UAM otworzył Rektor Andrzej Lesicki, który zauważył, że mimo iż dzisiaj świat akademicki w Poznaniu jest podzielony na kilka uczelni to jednak wyzwania jakie stoją przed nami są podobne. Cyfrowa rewolucja czy rozwój sztucznej inteligencji sprawiają, że studenci mają dziś inne oczekiwania wobec uczelni i sposobów nauczania. Trzeba temu sprostać.

- Oczywiście rodzi się pytanie o kluczowe obszary badawcze jakie winniśmy wskazać na naszych uczelniach. Te kluczowe obszary badawcze staną się dla nas źródłem rozwoju naukowego i konkurencyjności - mówił prof. Lesicki - Do rozwiązania pozostaje dylemat czy angażować się w działania o znaczeniu globalnym np. wysokie pozycje w rankingach i wysoki poziom cytowalności czy wskazywać priorytetowe kierunki rozwoju gospodarki regionalnej. A przecież przed nami wielka rola kulturotwórcza i rozwijanie trzeciej misji uniwersytetu.

tekst: Krzysztof Smura

fot. Adrian Wykrota

Cały artykuł dostępny na Uniwersyteckie.pl