Data publikacji w serwisie:

Ogólnopolska dyskusja o akredytacji i rankingach na UAM

Około 60 przedstawicieli władz wyższych uczelni z całej Polski wzięło udział w spotkaniu pod hasłem Konwersatorium Poznańskie Akredytacje i Rankingi. W dyskusji uczestniczyły: rektorka UAM prof. Bogumiła Kaniewska, prorektorka prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, a także prof. Aldona Dutkiewicz, członkini Zespołu ds. Monitorowania Realizacji Strategii Rozwoju i Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia UAM.

Podczas kilku paneli omówiono zagadnienia dotyczące rankingów i akredytacji. Pierwszy z nich dotyczył usług konsultingowych dla uczelni wyższych jako źródła innowacji oraz wsparcia w budowaniu kultury jakości. Paneliści w drugiej części spotkania podzielili się doświadczeniami związanymi z pracą w obszarze rankingów na reprezentowanych przez nich uczelniach, a podczas dyskusji odpowiedzieli na pytanie o ich znaczenie dla uczelni.

Akredytacje jako narządzie zapewniania i podnoszenia jakości kształcenia były tematem trzeciego panelu, natomiast uczestnicy czwartej części rozmawiali o rankingach i akredytacjach w kontekście Uniwersytetów Europejskich. Kolejny panel otworzył dyskusję dotyczącą znaczenia akredytacji i rankingów, jak również oczekiwań wobec nich, na różnorodne perspektywy akademickich i pozaakademickich interesariuszy i adresatów tych narzędzi oceny i pomiaru oferty akademickich uczelni wyższych. Podczas ostatniego z paneli uczestnicy rozmawiali o przyszłości rankingów. Szukali odpowiedzi na pytania: czy warto zawalczyć o miejsce w światowych rankingach uczelni wyższych? Oraz: czy rankingi krajowe mają znaczenie?

Spotkanie odbyło się w dniach 17-18 marca. Organizatorami byli: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Komisja ds. Akredytacji i Rankingów, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Politechnika Poznańska.

fot. Adrian Wykrota