Data publikacji w serwisie:

Otwarto koperty. Enigma już nie taka tajemnicza

Tylko jedna oferta na zaprojektowanie i wykonanie Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu wpłynęła do urzędu miasta. Wykonawca chce za zaprojektowanie i wykonanie aranżacji o 1,8 miliona złotych więcej niż planowały przeznaczyć na ten cel UAM i miasto.

- Oferta jest analizowana pod względem formalnym – poinformowała nas Daria Kulczewska z biura prasowego Urzędu Miasta Poznania.

Ofertę złożyło konsorcjum, którego liderem jest Atrem S.A., a partnerami Firma Budowlana Eugeniusz Dota oraz New Amsterdam. Zaprojektowanie i wykonanie muzeum oszacowali na 29,2 mln złotych. To więcej o 1,8 mln złotych niż planowały Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Miasto Poznań.

Zgodnie z przetargiem, jeśli oferta spełni warunki formalne, wykonawca będzie mieć 15 miesięcy na wywiązanie się z umowy. Muzeum miałoby być gotowe do odbioru 30 listopada 2020 r.

Muzeum zamiast historyków

Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu to wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Miasta Poznań. Muzeum ma powstać na jednym z pięter dawnego Collegium Historicum przy ul. Św. Marcin (dziś Collegium Martineum).

Miejsce wybrano nie przypadkowo – w tym miejscu przed II wojną światową znajdował się oddział biura szyfrów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Pracowali w nim Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski - absolwenci Uniwersytetu Poznańskiego, którzy złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.

Utworzenie Centrum Enigma będzie możliwe dzięki dotacji z Unii Europejskiej przyznanej przez Marszałka Województwa.

Przyszłym operatorem placówki będzie Centrum Turystyki Kulturowej Trakt.

tekst: Filip Czekała