Data publikacji w serwisie:

Pani Premier z akademickim odznaczeniem

Homini Vere Academico znaczy „człowiek prawdziwie akademicki”. Trudno o lepsze podsumowanie drogi zawodowej jaką przeszła prof. Hanna Suchocka -   pierwsza w historii kobieta - premier RP, była ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej, Dama Orderu Orła Białego w końcu doktor habilitowany nauk prawniczych, profesor naszego uniwersytetu. A na tym oczywiście nie kończą się zasługi pierwszej damy polskiej sceny politycznej i profesorki naszej uczelni…

Homini Vere Academico to medal,  który od 2013 roku przyznawany jest wybitnym postaciom naszego Uniwersytetu w uznaniu za ich dorobek naukowy a także zasługi na rzecz UAM. 8 lipca 2020 w Auli Lubrańskiego medal ten został wręczony prof. Hannie Suchockiej.

- Jest Pani dla nas wzorem nauczyciela akademickiego – mówił w trakcie uroczystości Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki, wzorem osoby, która swoją postawą kształci kolejne pokolenia młodych prawników. Jest Pani autorytetem, który pokazuje nam wszystkim, jak powinniśmy się zachowywać w trudnych sytuacjach.

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM prof. Roman Budzinowski przypomniał drogę zawodową Pani Profesor. Znaczącą cezurę stanowi w niej rok akademicki 2013/2014, kiedy to za namową ówczesnego Rektora UAM prof. Bronisława Marciniaka, Hanna Suchocka powróciła na naszą uczelnię. Była Pani Premier mogła już wtedy, rozpoczynając po raz kolejny akademicką karierę, pochwalić się znaczącym dorobkiem naukowym. Pozwoliło to na szybkie rozpoczęcie procedur związanych z przyznaniem habilitacji.

Ciepłych słów nie szczędził także prof. Stefan Jurga – rektor UAM w latach  1996–2002 . Przypomniał on, że to właśnie dzięki Pani Premier Hannie Suchockiej możliwe były inwestycje na poznańskim Morasku. To ona gorąco wspierała modernizacje naszego Uniwersytetu.

Na koniec uroczystości głos zabrała Pani Profesor.  - Od zawsze jestem związana tylko z tą uczelnią, wszystko co wyniosłam, wyniosłam właśnie z niej - mówiła. Nigdy też nie żałowałam decyzji o powrocie. Zawsze uważałam, że należy powracać do siebie. (..) Dzięki temu powrotowi zyskałam nowe, inne życie. Życie, która pozwala mi z innej perspektywy patrzeć na politykę ale tez muszę zaznaczyć, że nigdy nie trafiłabym do polityki gdybym nie była na tym Uniwersytecie – mówiła Hanna Suchocka.

Cały artykuł dostępny na uniwersyteckie.pl

tekst: Magdalena Ziółek

fot. Jagoda Haloszka