Data publikacji w serwisie:

Pierwsze sukcesy UAM w oszczędzaniu

– Jesteśmy zadowoleni z obecnego poziomu oszczędności, porównując okres listopad-styczeń 2021/2022 r. i 2022/2023 r., udało się zmniejszyć zużycie energii elektrycznej o 10 procent, a ciepła o ponad 20 procent – mówi kanclerz UAM, dr Marcin Wysocki.

Kanclerz podkreśla, że jeszcze większe możliwości oszczędzania energii elektrycznej będą w miesiącach letnich, kiedy UAM odnotowuje największe zużycie prądu związane z używaniem klimatyzacji. Każde ograniczenie w schładzaniu budynków to wymierne oszczędności dla UAM. W przypadku ciepła mniejsze zużycie to nie tylko efekt ciepłej zimy, ale także zmiany podejścia pracowników, obniżenia temperatury w pomieszczeniach, wyłączania kaloryferów na dni wolne od pracy.

28 listopada władze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wdrożyły „Plan zapobiegania skutkom kryzysu energetycznego”. Jednym z czynników uzasadniających jego wdrożenie było zakwalifikowanie UAM do grona podmiotów chronionych, dzięki czemu możliwe było ustalenie niższych od rynkowych stawek cen za energię elektryczną. Warto przypomnieć, że ustawodawca nałożył na takie podmioty, jak uczelnie wyższe, obowiązkowy cel - 10% zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

– Bardzo dziękujemy pracownikom i pracowniczkom UAM, którzy od trzech miesięcy żyją w nowej rzeczywistości i oszczędzają zarówno energię elektryczną, jak i ogrzewanie – dodaje kanclerz UAM.