Data publikacji w serwisie:

Polityka społeczna w XXI wieku. Wykluczenie w trójwymiarze

Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM zapraszają do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Polityka społeczna w XXI wieku. Wykluczenie w trójwymiarze", która odbędzie się w dniach 15–16 kwietnia 2019 r.

Intencją organizatorów tegorocznej edycji Konferencji jest kontynuacja cyklicznego corocznego wydarzenia o charakterze trójwymiarowym. Pierwszy wymiar to wymiana opinii, poglądów oraz prezentacja wyników prowadzonych badań naukowych z zakresu szeroko pojętej polityki społecznej. Drugi wymiar poświęcony będzie działaniom podejmowanym w tym zakresie przez władze i instytucje szczebla państwowego oraz samorządowego, zaś trzeci wymiar stanowić będzie prezentację działań podejmowanych przez podmioty trzeciego sektora.

Tegoroczna Konferencja poświęcona będzie wykluczeniu społecznemu, jako jednemu z bardziej istotnych wyzwań dla współczesnej polityki. Jest to zjawisko wieloaspektowe i dotyczy niemożności uczestnictwa w życiu gospodarczym, politycznym czy kulturowym w efekcie np. braku dostępu do zasobów, dóbr i instytucji czy ograniczenia praw społecznych. Negatywne konsekwencje wykluczenia dotyczą zaś nie tylko jakości życia jednostek ale również całego społeczeństwa. Dlatego też rozważania powinny być prowadzone zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Zamiarem Konferencji jest diagnoza oraz rzetelna analiza zjawisk w takich obszarach, jak m.in.: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, starość, bezdomność, mniejszości czy migranci oraz uchodźcy. Środowiska naukowe oraz praktycy z zakresu polityki społecznej będą mieli w trakcie Konferencji okazję konstruktywnie skonfrontować swoje dotychczasowe doświadczenia, działania, wnioski, badania i ich efekty, a także wskazać potencjalne przyszłe zagrożenia i pożądane kierunki zmian w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Proponowane obszary tematyczne:
1. Ubóstwo
2. Bezrobocie
3. Niepełnosprawność
4. Osoby starsze
5. Bezdomność
6. Mniejszości
7. Migranci i uchodźcy
8. Wykluczenie cyfrowe
9. Wykluczenie edukacyjne
10. Nowe obszary zagrożenia wykluczeniem

Kontakt: dr Magdalena Kacperska, tel. 504 024 123, e-mail: magdalena.kacperska@amu.edu.pl
polspolxxiw@amu.edu.pl