Data publikacji w serwisie:

Poznań - Strasburg. Od imperialnych do europejskich powinowactw

Serdecznie zapraszamy na wystawę: "Poznań - Strasburg. Od imperialnych do europejskich powinowactw", która stanowi wydarzenie towarzyszące XXIII Międzynarodowemu Kongresowi Nauk Historycznych. Ekspozycję można oglądać w głównej siedzibie Biblioteki Raczyńskich.

"Poznań - Strasburg. Od imperialnych do europejskich powinowactw" jest częścią projektu, realizowanego przez międzynarodowy zespół badawczy i poświęconego przestrzennemu dziedzictwu Poznania i Strasburga oraz ich regionów. Wydarzenie finansowane jest przez Fundację Polsko-Niemiecką, Politechnikę Poznańską oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kuratorami wystawy jest międzynarodowy zespół naukowców, w skład którego wchodzą: prof. PP Hanna Grzeszczuk-Brendel (Politechnika Poznańska), prof. Alexandre Kostka (Université de Strasbourg), prof. Piotr Marciniak (Poltechnika Poznańska) prof. Volker Ziegler (École Nationale Supérieure d'Architecture de Strasbourg) oraz prof. UAM Małgorzata Praczyk z Wydziału Historii UAM.

Wystawa prezentowana będzie w dniach od 20.08 do 22.10.2022

Więcej na stronie: https://www.poznan-strasbourg.org